Исторически речник
странъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
странъ, страньстранастранѹстранъ, страньстранастраномь, страномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
странѣстране, странꙑстранстранъ, страньстраномъ, страномьстранꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
странꙑстранѣхъ, странѣхьстранастранѹстраномастрано
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
странастранѹстраностранастраномь, страномъстранѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
странастранъ, страньстраномъ, страномьстранастранꙑстранѣхъ, странѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
странѣстранѹстраномастранастранꙑ, странѫстранѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
странѫ, странѹстраноѭ, страноѫ, страноѧ, страноюстранѣстранꙑстранъ, страньстранамъ, странамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
странꙑстранамстранахъ, странахьстранѣстранѹстранама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
странꙑ, странꙑ, страностранаго, странаего, странааго, странаго, страного, странога, странгостранѹмѹ, странѹемѹ, странѹѹмѹ, странѹмѹ, страноомѹ, страномѹ, страноѹмѹ, странмѹстранꙑ, странꙑ, страностранаго, странаего, странааго, странаго, страного, странога, странгостранꙑмь, странꙑмь, странꙑмъ, странꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
странѣмь, странѣемь, странѣѣмь, странѣамь, странѣмь, странѣмъ, странѣемъ, странѣѣмъ, странѣамъ, странѣмъ, страномь, страномъстранꙑ, странꙑ, страностранстранꙑхъ, странꙑхъ, странꙑхь, странꙑхь, странѣхъ, странѣхьстранꙑмъ, странꙑмъ, странꙑмь, странꙑмь, странѣмъ, странѣмьстранꙑѧ, странꙑꙗ, странꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
странꙑм, странꙑмстранꙑхъ, странꙑхъ, странꙑхь, странꙑхьстранаꙗ, странаа, странаѣстранѹю, страноюстранꙑма, странꙑмастрано, страное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
странаго, странаего, странааго, странаго, страного, странога, странгостранѹмѹ, странѹемѹ, странѹѹмѹ, странѹмѹ, страноомѹ, страномѹ, страноѹмѹ, странмѹстрано, страноестранаго, странаего, странааго, странаго, страного, странога, странгостранꙑмь, странꙑмь, странꙑмъ, странꙑмъстранѣмь, странѣемь, странѣѣмь, странѣамь, странѣмь, странѣмъ, странѣемъ, странѣѣмъ, странѣамъ, странѣмъ, страномь, страномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
страно, страноестранаꙗ, странаа, странаѣ, странаѧстранꙑхъ, странꙑхъ, странꙑхь, странꙑхь, странѣхъ, странѣхьстранꙑмъ, странꙑмъ, странꙑмь, странꙑмь, странѣмъ, странѣмьстранаꙗ, странаа, странаѣ, странаѧстранꙑм, странꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
странꙑхъ, странꙑхъ, странꙑхь, странꙑхьстранѣстранѹю, страноюстранꙑма, странꙑмастранаꙗ, странаа, странаѣ, странаѧстранꙑѧ, странꙑꙗ, странѫѭ, странꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
странѣ, страностранѫѭ, странѹю, страноѭ, страноюстранѫѭ, страноѫ, страноѧ, страноюстранѣстранꙑѧ, странꙑꙗ, странꙑестранꙑхъ, странꙑхъ, странѣхъ, странꙑхь, странꙑхь, странѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
странꙑмъ, странꙑмъ, странѣмъ, странꙑмь, странꙑмь, странѣмьстранꙑѧ, странꙑꙗ, странꙑестранꙑм, странꙑмстранꙑхъ, странꙑхъ, странꙑхь, странꙑхьстранѣстранѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
странꙑма, странꙑмастранѣ, странѣшстранѣшастранѣшѹ, странѣшюстранѣстранѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
странѣшемь, странѣшемъстранѣшстранѣстранѣше, странѣшстранѣшь, странѣшъстранѣшемъ, странѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
странѣшѧстранѣшстранѣшхъ, странѣшхьстранѣшастранѣшѹ, странѣшюстранѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
странѣе, странѣ, странѣшестранѣшастранѣшѹ, странѣшюстранѣе, странѣ, странѣшестранѣшастранѣшемь, странѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
странѣшстранѣе, странѣстранѣша, странѣшстранѣшь, странѣшъстранѣшемъ, странѣшемьстранѣша, странѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
странѣшстранѣшхъ, странѣшхьстранѣшстранѣшѹ, странѣшюстранѣшемастранѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
странѣшѧ, странѣшѫ, странѣшестранѣшстранѣшѫ, странѣшѧ, странѣшѹстранѣшеѭ, странѣшеѫ, странѣшеѧ, странѣшеюстранѣшстранѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
странѣшѧ, странѣшѫ, странѣшестранѣшь, странѣшъстранѣшамъ, странѣшамьстранѣшѧ, странѣше, странѣшѫстранѣшамстранѣшахъ, странѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
странѣшстранѣшѹ, странѣшюстранѣшамастранѣ, странѣшстранѣшаго, странѣшаего, странѣшааго, странѣшагостранѣшѹмѹ, странѣшѹемѹ, странѣшѹѹмѹ, странѣшѹмѹ, странѣшюмѹ, странѣшюемѹ, странѣшюѹмѹ, странѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
странѣстранѣшаго, странѣшаего, странѣшааго, странѣшагостранѣшмь, странѣшмь, странѣшмъ, странѣшмъстранѣшмь, странѣшмь, странѣшмъ, странѣшмъстранѣстранѣше, странѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
странѣшхъ, странѣшхъ, странѣшхь, странѣшхьстранѣшмъ, странѣшмъ, странѣшмьстранѣшѧѧ, странѣшее, странѣшѫѫстранѣшм, странѣшмстранѣшхъ, странѣшхъ, странѣшхьстранѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
странѣшѹю, странѣшююстранѣшма, странѣшмастранѣе, странѣ, странѣшее, странѣшестранѣшаго, странѣшаего, странѣшааго, странѣшагостранѣшѹмѹ, странѣшѹемѹ, странѣшѹѹмѹ, странѣшѹмѹ, странѣшюмѹ, странѣшюемѹ, странѣшюѹмѹ, странѣшюмѹстранѣе, странѣ, странѣшее, странѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
странѣшаго, странѣшаего, странѣшааго, странѣшагостранѣшмь, странѣшмь, странѣшмъ, странѣшмъстранѣшмь, странѣшмь, странѣшмъ, странѣшмъстранѣе, странѣ, странѣшее, странѣшестранѣшаꙗ, странѣшаѣ, странѣшаѧстранѣшхъ, странѣшхъ, странѣшхь, странѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
странѣшмъ, странѣшмъ, странѣшмьстранѣшаꙗ, странѣшаѣ, странѣшаѧстранѣшм, странѣшмстранѣшхъ, странѣшхъ, странѣшхьстранѣшстранѣшѹю, странѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
странѣшма, странѣшмастранѣшꙗ, странѣшѣ, странѣшаꙗстранѣшѧѧ, странѣшѧѩ, странѣшѫѫ, странѣшаѧ, странѣшее, странѣшеѥстранѣшстранѣшѫѫ, странѣшѫѭ, странѣшѧѧ, странѣшѧѩ, странѣшююстранѣшѫѫ, странѣшѫѭ, странѣшѧѧ, странѣшѧѩ, странѣшюю, странѣшеѭ, странѣшеѫ, странѣшеѧ, странѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
странѣшстранѣшꙗ, странѣшѣстранѣшѧѧ, странѣшѧѩ, странѣшѫѫ, странѣшаѧ, странѣшее, странѣшеѥстранѣшхъ, странѣшхъ, странѣшхь, странѣшхьстранѣшмъ, странѣшмъ, странѣшмь, странѣшмьстранѣшѧѧ, странѣшѧѩ, странѣшѫѫ, странѣшаѧ, странѣшее, странѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
странѣшм, странѣшмстранѣшхъ, странѣшхъ, странѣшхь, странѣшхьстранѣшстранѣшѹю, странѣшююстранѣшма, странѣшма
странъ -ꙑ прил Чужд, непознат ꙁбав гі градъ съ. ꙇ вꙿсѣкъ градъ. ꙇ вꙿсѣкѫ весь. ѡтъ глада. трѫса. ꙇ потопа. огнѣ меа. напаст странꙑ. плѣненѣ въꙁбран СЕ 6r 22 Изч СЕ Нвб стран ВА Срв странен ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ РРОДД