Исторически речник
ск҄ма  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ск҄маск҄мꙑск҄мѣск҄мѫ, ск҄мѹск҄моѭ, ск҄моѫ, ск҄моѧ, ск҄моюск҄мѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ск҄мо-----
NfOuNfGuNfDu
---
ск҄ма -ꙑ ж МИ Сихем — град в Палестина [дн. Nablûs, Naplouse] в подножието на пл. Гаризим [Djebel et–Tûr] и пл. Гевал [Djebel Eslâmiéh], важен политически и религиозен център на израилските племена [Нав 24.1—32, Съд 9.1—57, 3Цар 12] вьꙁдрадѹѭ сѩ  раꙁдѣлѭ сікмѫ СП 59.8 Срв. СП107.8 Изч СП Гр Σίκιμα От евр Šekém сікма