Исторически речник
съподобл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съподобл҄ен, съподобл҄еньсъподобл҄енꙗ, съподобл҄ена, съподобл҄еньꙗсъподобл҄еню, съподобл҄енѹ, съподобл҄еньюсъподобл҄енмь, съподобл҄еньмь, съподобл҄енмъ, съподобл҄еньмъ, съподобл҄енмь, съподобл҄енмъсъподобл҄ен, съподобл҄ень, съподобл҄енсъподобл҄енꙗ, съподобл҄ена, съподобл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съподобл҄ен, съподобл҄ень, съподобл҄енесъподобл҄енмъ, съподобл҄еньмъ, съподобл҄енмь, съподобл҄еньмь, съподобл҄енмъ, съподобл҄енмь, съподобл҄еномъ, съподобл҄енамъсъподобл҄ен, съподобл҄ень, съподобл҄ен, съподобл҄енмсъподобл҄енхъ, съподобл҄еньхъ, съподобл҄енхь, съподобл҄еньхь, съподобл҄енхъ, съподобл҄енхьсъподобл҄ен, съподобл҄еньсъподобл҄еню, съподобл҄енѹ, съподобл҄енью
NnDu
съподобл҄енма, съподобл҄еньма, съподобл҄енма, съподобл҄енма
съподобл҄ень -ꙗ ср Удостояване, сподобяване ѡ съподоблень намъ. мол твоѭ стꙑхъ аплъ. ꙇ ѹенкъ гнь. црствѹ нбсъмѹ СЕ 60b 22 просꙙште отъ н҄его сьподобьньꙗ. стꙑѧ вѣрꙑ крьстꙗньскꙑ С 541.6 Изч СЕ С сьподобьнь Нвб Срв сподобяване остар НГер ЕтМл