Исторически речник
сѣдень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сѣден, сѣденьсѣденꙗ, сѣдена, сѣденьꙗсѣденю, сѣденѹ, сѣденьюсѣденмь, сѣденьмь, сѣденмъ, сѣденьмъ, сѣденмь, сѣденмъсѣден, сѣдень, сѣденсѣденꙗ, сѣдена, сѣденьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сѣден, сѣдень, сѣденесѣденмъ, сѣденьмъ, сѣденмь, сѣденьмь, сѣденмъ, сѣденмь, сѣденомъ, сѣденамъсѣден, сѣдень, сѣден, сѣденмсѣденхъ, сѣденьхъ, сѣденхь, сѣденьхь, сѣденхъ, сѣденхьсѣден, сѣденьсѣденю, сѣденѹ, сѣденью
NnDu
сѣденма, сѣденьма, сѣденма, сѣденма
сѣдень -ꙗ ср В източноправославното богослужение — седене при изпълнението на определени песнопения дⷺ҇ вⷩ҇ъмⷨ҇ѣ. пⷫ҇о ҇мⷬ всⷨ҇ѣ лⷣ҇ю  дхⷡ҇о.  бꙑваⷮ҇е. сѣдене СЕ 99b 17 сѣдень о деснѫѭ отьца Седене отдясно на Отца [за положението на Исус Христос — Бог Син — спрямо Бог Отец според християнското учение за троичността на Бога] ꙇ сплън  съдравѣ. ꙇ одежд  веселемь. въплъщенѣ твоего рад. ꙇ вьскръсенѣ. ꙇ въшествѣ твоего рад нбсънааго. ꙇ сѣденѣ о деснѫѭ оца СЕ 30b 8 Изч СЕ сѣден сѣдене Нвб ся̀дание остар диал сѐдене ОА ЕтМл АР ДА