Исторически речник
съвꙑше  
съвꙑше нареч Свише, от небесата, от Бога млосрде рад ба нашего. вь нхъже посѣтлъ естъ насъ въстокъ съ вꙑше М Лк 1.78 З ꙇ се аꙁъ посълѭ обѣтоване отца моего на вꙑ. вꙑ же сѣдѣте въ градѣ ерѹсалмъсцѣ. доньдеже облѣете сѧ слоѭ съ вꙑше М Лк 24.49 З аште кто не родтъ сѧ съ вꙑше. не можетъ вдѣт цсрствѣ бжѣ М Йо 3.3 З А грѧдꙑ съ вꙑше надъ вьсѣм естъ. сꙑ отъ ꙁемлѧ отъ ꙁемлѧ естъ.  отъ ꙁемлѧ глетъ М Йо 3.31А отъвѣшта с. не маш област на мьнѣ нкоѩже. аще не б т дано съ вꙑше М Йо 19.11 З А СК Б ї ꙁаповѣдѣ облакомъ съше (погр. вм. съвꙑше, Север., с. 101, бел. под линия). ї двьрі небсі отвръꙁе СП 77.23 ꙁаклнаѭ тѧ бгомь сътворьшмь вꙿсѣьскаа ... волеѭ наставьшемь. ꙇ аћлꙑ прставленемь съхраньшемъ. потопльшмь водоѭ съ вꙑше СЕ 52b 1 да і колюбець бъ. съ вꙑше відѣвъ. неліцемѣръно объштенье наше ... ꙇ сімъ благꙑмъ нꙑ съподобітъ К 9b 25 съвꙑше до нже ἀπ᾿ ἄνωϑεν ἕως κάτω От горе до долу ꙇ опона црквнаѣ раꙁдъра сѧ на дъвое съ вꙑше до нже М Мк 15.38 З М З А СК Б СП СЕ К С Гр ἀπ᾿ ἄνωϑεν ἐξ ὕψους ἄνωϑεν ὑπεράνωϑεν ἄνω ἀπὸ ὕψους съ вꙑше Нвб свише книж остар ОА ВА ЕтМл БТР АР РРОДД