Исторически речник
стѫпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стѫпатстѫпаѭ, стѫпаѫ, стѫпаѧ, стѫпаюстѫпаш, стѫпаеш, стѫпаашстѫпатъ, стѫпаетъ, стѫпаатъ, стѫпать, стѫпаеть, стѫпаать, стѫпат, стѫпает, стѫпаатстѫпамъ, стѫпаемъ, стѫпаамъ, стѫпамь, стѫпаемь, стѫпаамь, стѫпам, стѫпаем, стѫпаам, стѫпамо, стѫпаемо, стѫпаамостѫпате, стѫпаете, стѫпаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стѫпаѭтъ, стѫпаѫтъ, стѫпаѧтъ, стѫпаютъ, стѫпаѭть, стѫпаѫть, стѫпаѧть, стѫпають, стѫпаѭт, стѫпаѫт, стѫпаѧт, стѫпаютстѫпавѣ, стѫпаевѣ, стѫпаавѣстѫпата, стѫпаета, стѫпаатастѫпате, стѫпаете, стѫпаатестѫпастѫпа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стѫпамъ, стѫпамь, стѫпамстѫпатестѫпавѣстѫпатастѫпахъ, стѫпахь, стѫпахстѫпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стѫпастѫпахомъ, стѫпахомь, стѫпахом, стѫпахмꙑстѫпастестѫпашѧ, стѫпашѫ, стѫпаша, стѫпаше, стѫпахѫстѫпаховѣстѫпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стѫпастестѫпаахъ, стѫпахъ, стѫпаахь, стѫпахь, стѫпаах, стѫпахстѫпааше, стѫпашестѫпааше, стѫпашестѫпаахомъ, стѫпахомъ, стѫпаахомь, стѫпахомь, стѫпаахом, стѫпахомстѫпаашете, стѫпашете, стѫпаасте, стѫпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стѫпаахѫ, стѫпахѫ, стѫпаахѹ, стѫпахѹстѫпааховѣ, стѫпаховѣстѫпаашета, стѫпашета, стѫпааста, стѫпастастѫпаашете, стѫпашете, стѫпаасте, стѫпасте
стѫпат -стѫпаѭ -стѫпаш несв достоно стѫпат ꙁъванью ἀξίως περιπατέω τῆς κλήσεως Отзовавам се на призива на някого достоно ѹбо ꙁъванью стѫпа. ꙇꙁбавлѣѩ сѧ отъ сѹетънꙑхъ любьве СЕ 90b 22—23 Изч СЕ Нвб стъпям диал