Исторически речник
състѫпт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
състѫпт сѧсъстѫплѭ, състѫплѧ, състѫпѧ, състѫпьѭ, състѹплѭ, състѹплюсъстѫпш, състѹпшсъстѫптъ, състѹптъ, състѫпть, състѹпть, състѫпт, състѹптсъстѫпмъ, състѹпмъ, състѫпмь, състѹпмь, състѫпм, състѹпм, състѫпмо, състѹпмосъстѫпте, състѹпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
състѫпѧтъ, състѹпѧтъ, състѫпѧть, състѹпѧть, състѫпѧт, състѹпѧтсъстѫпвѣ, състѹпвѣсъстѫпта, състѹптасъстѫпте, състѹптесъстѫп, състѹпсъстѫп, състѹп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
състѫпмъ, състѹпмъ, състѫпмь, състѹпмь, състѫпм, състѹпмсъстѫпте, състѹптесъстѫпвѣ, състѹпвѣсъстѫпта, състѹптасъстѫпхъ, състѹпхъ, състѫпхь, състѹпхь, състѫпх, състѹпхсъстѫп, състѹп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
състѫп, състѹпсъстѫпхомъ, състѹпхомъ, състѫпхомь, състѹпхомь, състѫпхом, състѹпхом, състѫпхмꙑ, състѹпхмꙑсъстѫпсте, състѹпстесъстѫпшѧ, състѹпшѧ, състѫпшѫ, състѫпша, състѹпша, състѫпше, състѹпше, състѫпхѫсъстѫпховѣ, състѹпховѣсъстѫпста, състѹпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
състѫпсте, състѹпстесъстѹплѧхъ, състѹпѧхъ, състѹплѧхь, състѹпѧхь, състѹплѧх, състѹпѧхсъстѹплѧше, състѹпѧшесъстѹплѧше, състѹпѧшесъстѹплѧхомъ, състѹпѧхомъ, състѹплѧхомь, състѹпѧхомь, състѹплѧхом, състѹпѧхомсъстѹплѧсте, състѹпѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
състѹплѧхѹ, състѹпѧхѹсъстѹплѧховѣ, състѹпѧховѣсъстѹплѧста, състѹпѧстасъстѹплѧсте, състѹпѧсте
състѫпт сѧ -състѫплѭ сѧ -състѫпш сѧ св Събера се, съединя се, слея се не бо нъ гда ꙁдошꙙ ꙁъ егупта. вдѣвъше море растѫпвъше сꙙ.  пакꙑ състѫпвъше. на многа ѹдеса. глаголашꙙ сътвор намъ богꙑ. же прѣдъ нам подѫтъ С 417.6—7 Изч С Гр σύνειμι [εἶναι] Нвб Срв състъпча, състъпквам НТ ЕтМл