Исторически речник
сѣдѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сѣдѣн, сѣдѣньсѣдѣнꙗ, сѣдѣна, сѣдѣньꙗсѣдѣню, сѣдѣнѹ, сѣдѣньюсѣдѣнмь, сѣдѣньмь, сѣдѣнмъ, сѣдѣньмъ, сѣдѣнмь, сѣдѣнмъсѣдѣн, сѣдѣнь, сѣдѣнсѣдѣнꙗ, сѣдѣна, сѣдѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сѣдѣн, сѣдѣнь, сѣдѣнесѣдѣнмъ, сѣдѣньмъ, сѣдѣнмь, сѣдѣньмь, сѣдѣнмъ, сѣдѣнмь, сѣдѣномъ, сѣдѣнамъсѣдѣн, сѣдѣнь, сѣдѣн, сѣдѣнмсѣдѣнхъ, сѣдѣньхъ, сѣдѣнхь, сѣдѣньхь, сѣдѣнхъ, сѣдѣнхьсѣдѣн, сѣдѣньсѣдѣню, сѣдѣнѹ, сѣдѣнью
NnDu
сѣдѣнма, сѣдѣньма, сѣдѣнма, сѣдѣнма
сѣдѣнь -ꙗ ср Седене вьсѹе вамъ естъ ютръневат. въстанѣте по сѣдѣнї СП 126.2 Изч СП Гр τὸ καϑῆσϑαι сѣдѣне Нвб седене ОА ВА НТ НГер ЕтМл АР ДА сядане ОА ВА АР