Исторически речник
съвтъьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
съвтъьнъ, съвтъьньсъвтъьнасъвтъьнѹсъвтъьнъ, съвтъьньсъвтъьнасъвтъьномь, съвтъьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
съвтъьнѣсъвтъьне, съвтъьнꙑсъвтъьнсъвтъьнъ, съвтъьньсъвтъьномъ, съвтъьномьсъвтъьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
съвтъьнꙑсъвтъьнѣхъ, съвтъьнѣхьсъвтъьнасъвтъьнѹсъвтъьномасъвтъьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
съвтъьнасъвтъьнѹсъвтъьносъвтъьнасъвтъьномь, съвтъьномъсъвтъьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
съвтъьнасъвтъьнъ, съвтъьньсъвтъьномъ, съвтъьномьсъвтъьнасъвтъьнꙑсъвтъьнѣхъ, съвтъьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
съвтъьнѣсъвтъьнѹсъвтъьномасъвтъьнасъвтъьнꙑ, съвтъьнѫсъвтъьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
съвтъьнѫ, съвтъьнѹсъвтъьноѭ, съвтъьноѫ, съвтъьноѧ, съвтъьноюсъвтъьнѣсъвтъьнꙑсъвтъьнъ, съвтъьньсъвтъьнамъ, съвтъьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
съвтъьнꙑсъвтъьнамсъвтъьнахъ, съвтъьнахьсъвтъьнѣсъвтъьнѹсъвтъьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
съвтъьнꙑ, съвтъьнꙑ, съвтъьносъвтъьнаго, съвтъьнаего, съвтъьнааго, съвтъьнаго, съвтъьного, съвтъьнога, съвтъьнгосъвтъьнѹмѹ, съвтъьнѹемѹ, съвтъьнѹѹмѹ, съвтъьнѹмѹ, съвтъьноомѹ, съвтъьномѹ, съвтъьноѹмѹ, съвтъьнмѹсъвтъьнꙑ, съвтъьнꙑ, съвтъьносъвтъьнаго, съвтъьнаего, съвтъьнааго, съвтъьнаго, съвтъьного, съвтъьнога, съвтъьнгосъвтъьнꙑмь, съвтъьнꙑмь, съвтъьнꙑмъ, съвтъьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
съвтъьнѣмь, съвтъьнѣемь, съвтъьнѣѣмь, съвтъьнѣамь, съвтъьнѣмь, съвтъьнѣмъ, съвтъьнѣемъ, съвтъьнѣѣмъ, съвтъьнѣамъ, съвтъьнѣмъ, съвтъьномь, съвтъьномъсъвтъьнꙑ, съвтъьнꙑ, съвтъьносъвтъьнсъвтъьнꙑхъ, съвтъьнꙑхъ, съвтъьнꙑхь, съвтъьнꙑхь, съвтъьнѣхъ, съвтъьнѣхьсъвтъьнꙑмъ, съвтъьнꙑмъ, съвтъьнꙑмь, съвтъьнꙑмь, съвтъьнѣмъ, съвтъьнѣмьсъвтъьнꙑѧ, съвтъьнꙑꙗ, съвтъьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
съвтъьнꙑм, съвтъьнꙑмсъвтъьнꙑхъ, съвтъьнꙑхъ, съвтъьнꙑхь, съвтъьнꙑхьсъвтъьнаꙗ, съвтъьнаа, съвтъьнаѣсъвтъьнѹю, съвтъьноюсъвтъьнꙑма, съвтъьнꙑмасъвтъьно, съвтъьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
съвтъьнаго, съвтъьнаего, съвтъьнааго, съвтъьнаго, съвтъьного, съвтъьнога, съвтъьнгосъвтъьнѹмѹ, съвтъьнѹемѹ, съвтъьнѹѹмѹ, съвтъьнѹмѹ, съвтъьноомѹ, съвтъьномѹ, съвтъьноѹмѹ, съвтъьнмѹсъвтъьно, съвтъьноесъвтъьнаго, съвтъьннаего, съвтъьнааго, съвтъьнаго, съвтъьного, съвтъьнога, съвтъьнгосъвтъьнꙑмь, съвтъьнꙑмь, съвтъьнꙑмъ, съвтъьнꙑмъсъвтъьнѣмь, съвтъьнѣемь, съвтъьнѣѣмь, съвтъьнѣамь, съвтъьнѣмь, съвтъьнѣмъ, съвтъьнѣемъ, съвтъьнѣѣмъ, съвтъьнѣамъ, съвтъьнѣмъ, съвтъьномь, съвтъьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
съвтъьно, съвтъьноесъвтъьнаꙗ, съвтъьнаа, съвтъьнаѣ, съвтъьнаѧсъвтъьнꙑхъ, съвтъьнꙑхъ, съвтъьнꙑхь, съвтъьнꙑхь, съвтъьнѣхъ, съвтъьнѣхьсъвтъьнꙑмъ, съвтъьнꙑмъ, съвтъьнꙑмь, съвтъьнꙑмь, съвтъьнѣмъ, съвтъьнѣмьсъвтъьнаꙗ, съвтъьнаа, съвтъьнаѣ, съвтъьнаѧсъвтъьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
съвтъьнꙑхъ, съвтъьнꙑхъ, съвтъьнꙑхь, съвтъьнꙑхьсъвтъьнѣсъвтъьнѹю, съвтъьноюсъвтъьнꙑма, съвтъьнꙑмасъвтъьнаꙗ, съвтъьнаа, съвтъьнаѣ, съвтъьнаѧсъвтъьнꙑѧ, съвтъьнꙑꙗ, съвтъьнѫѭ, съвтъьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
съвтъьнѣ, съвтъьносъвтъьнѫѭ, съвтъьнѹю, съвтъьноѭ, съвтъьноюсъвтъьнѫѭ, съвтъьноѫ, съвтъьноѧ, съвтъьноюсъвтъьнѣсъвтъьнꙑѧ, съвтъьнꙑꙗ, съвтъьнꙑесъвтъьнꙑхъ, съвтъьнꙑхъ, съвтъьнѣхъ, съвтъьнꙑхь, съвтъьнꙑхь, съвтъьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
съвтъьнꙑмъ, съвтъьнꙑмъ, съвтъьнѣмъ, съвтъьнꙑмь, съвтъьнꙑмь, съвтъьнѣмьсъвтъьнꙑѧ, съвтъьнꙑꙗ, съвтъьнꙑесъвтъьнꙑм, съвтъьнꙑмсъвтъьнꙑхъ, съвтъьнꙑхъ, съвтъьнꙑхь, съвтъьнꙑхьсъвтъьнѣсъвтъьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
съвтъьнꙑма, съвтъьнꙑмасъвтъьнѣ, съвтъьнѣшсъвтъьнѣшасъвтъьнѣшѹ, съвтъьнѣшюсъвтъьнѣсъвтъьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
съвтъьнѣшемь, съвтъьнѣшемъсъвтъьнѣшсъвтъьнѣсъвтъьнѣше, съвтъьнѣшсъвтъьнѣшь, съвтъьнѣшъсъвтъьнѣшемъ, съвтъьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
съвтъьнѣшѧсъвтъьнѣшсъвтъьнѣшхъ, съвтъьнѣшхьсъвтъьнѣшасъвтъьнѣшѹ, съвтъьнѣшюсъвтъьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
съвтъьнѣе, съвтъьнѣ, съвтъьнѣшесъвтъьнѣшасъвтъьнѣшѹ, съвтъьнѣшюсъвтъьнѣе, съвтъьнѣ, съвтъьнѣшесъвтъьнѣшасъвтъьнѣшемь, съвтъьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
съвтъьнѣшсъвтъьнѣе, съвтъьнѣсъвтъьнѣша, съвтъьнѣшсъвтъьнѣшь, съвтъьнѣшъсъвтъьнѣшемъ, съвтъьнѣшемьсъвтъьнѣша, съвтъьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
съвтъьнѣшсъвтъьнѣшхъ, съвтъьнѣшхьсъвтъьнѣшсъвтъьнѣшѹ, съвтъьнѣшюсъвтъьнѣшемасъвтъьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
съвтъьнѣшѧ, съвтъьнѣшѫ, съвтъьнѣшесъвтъьнѣшсъвтъьнѣшѫ, съвтъьнѣшѧ, съвтъьнѣшѹсъвтъьнѣшеѭ, съвтъьнѣшеѫ, съвтъьнѣшеѧ, съвтъьнѣшеюсъвтъьнѣшсъвтъьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
съвтъьнѣшѧ, съвтъьнѣшѫ, съвтъьнѣшесъвтъьнѣшь, съвтъьнѣшъсъвтъьнѣшамъ, съвтъьнѣшамьсъвтъьнѣшѧ, съвтъьнѣше, съвтъьнѣшѫсъвтъьнѣшамсъвтъьнѣшахъ, съвтъьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
съвтъьнѣшсъвтъьнѣшѹ, съвтъьнѣшюсъвтъьнѣшамасъвтъьнѣ, съвтъьнѣшсъвтъьнѣшаго, съвтъьнѣшаего, съвтъьнѣшааго, съвтъьнѣшагосъвтъьнѣшѹмѹ, съвтъьнѣшѹемѹ, съвтъьнѣшѹѹмѹ, съвтъьнѣшѹмѹ, съвтъьнѣшюмѹ, съвтъьнѣшюемѹ, съвтъьнѣшюѹмѹ, съвтъьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
съвтъьнѣсъвтъьнѣшаго, съвтъьнѣшаего, съвтъьнѣшааго, съвтъьнѣшагосъвтъьнѣшмь, съвтъьнѣшмь, съвтъьнѣшмъ, съвтъьнѣшмъсъвтъьнѣшмь, съвтъьнѣшмь, съвтъьнѣшмъ, съвтъьнѣшмъсъвтъьнѣсъвтъьнѣше, съвтъьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
съвтъьнѣшхъ, съвтъьнѣшхъ, съвтъьнѣшхь, съвтъьнѣшхьсъвтъьнѣшмъ, съвтъьнѣшмъ, съвтъьнѣшмьсъвтъьнѣшѧѧ, съвтъьнѣшее, съвтъьнѣшѫѫсъвтъьнѣшм, съвтъьнѣшмсъвтъьнѣшхъ, съвтъьнѣшхъ, съвтъьнѣшхьсъвтъьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
съвтъьнѣшѹю, съвтъьнѣшююсъвтъьнѣшма, съвтъьнѣшмасъвтъьнѣе, съвтъьнѣ, съвтъьнѣшее, съвтъьнѣшесъвтъьнѣшаго, съвтъьнѣшаего, съвтъьнѣшааго, съвтъьнѣшагосъвтъьнѣшѹмѹ, съвтъьнѣшѹемѹ, съвтъьнѣшѹѹмѹ, съвтъьнѣшѹмѹ, съвтъьнѣшюмѹ, съвтъьнѣшюемѹ, съвтъьнѣшюѹмѹ, съвтъьнѣшюмѹсъвтъьнѣе, съвтъьнѣ, съвтъьнѣшее, съвтъьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
съвтъьнѣшаго, съвтъьнѣшаего, съвтъьнѣшааго, съвтъьнѣшагосъвтъьнѣшмь, съвтъьнѣшмь, съвтъьнѣшмъ, съвтъьнѣшмъсъвтъьнѣшмь, съвтъьнѣшмь, съвтъьнѣшмъ, съвтъьнѣшмъсъвтъьнѣе, съвтъьнѣ, съвтъьнѣшее, съвтъьнѣшесъвтъьнѣшаꙗ, съвтъьнѣшаѣ, съвтъьнѣшаѧсъвтъьнѣшхъ, съвтъьнѣшхъ, съвтъьнѣшхь, съвтъьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
съвтъьнѣшмъ, съвтъьнѣшмъ, съвтъьнѣшмьсъвтъьнѣшаꙗ, съвтъьнѣшаѣ, съвтъьнѣшаѧсъвтъьнѣшм, съвтъьнѣшмсъвтъьнѣшхъ, съвтъьнѣшхъ, съвтъьнѣшхьсъвтъьнѣшсъвтъьнѣшѹю, съвтъьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
съвтъьнѣшма, съвтъьнѣшмасъвтъьнѣшꙗ, съвтъьнѣшѣ, съвтъьнѣшаꙗсъвтъьнѣшѧѧ, съвтъьнѣшѧѩ, съвтъьнѣшѫѫ, съвтъьнѣшаѧ, съвтъьнѣшее, съвтъьнѣшеѥсъвтъьнѣшсъвтъьнѣшѫѫ, съвтъьнѣшѫѭ, съвтъьнѣшѧѧ, съвтъьнѣшѧѩ, съвтъьнѣшююсъвтъьнѣшѫѫ, съвтъьнѣшѫѭ, съвтъьнѣшѧѧ, съвтъьнѣшѧѩ, съвтъьнѣшюю, съвтъьнѣшеѭ, съвтъьнѣшеѫ, съвтъьнѣшеѧ, съвтъьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
съвтъьнѣшсъвтъьнѣшꙗ, съвтъьнѣшѣсъвтъьнѣшѧѧ, съвтъьнѣшѧѩ, съвтъьнѣшѫѫ, съвтъьнѣшаѧ, съвтъьнѣшее, съвтъьнѣшеѥсъвтъьнѣшхъ, съвтъьнѣшхъ, съвтъьнѣшхь, съвтъьнѣшхьсъвтъьнѣшмъ, съвтъьнѣшмъ, съвтъьнѣшмь, съвтъьнѣшмьсъвтъьнѣшѧѧ, съвтъьнѣшѧѩ, съвтъьнѣшѫѫ, съвтъьнѣшаѧ, съвтъьнѣшее, съвтъьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
съвтъьнѣшм, съвтъьнѣшмсъвтъьнѣшхъ, съвтъьнѣшхъ, съвтъьнѣшхь, съвтъьнѣшхьсъвтъьнѣшсъвтъьнѣшѹю, съвтъьнѣшююсъвтъьнѣшма, съвтъьнѣшма
съвтъьнъ -ꙑ прил пѣнь съвтъьно κοντάκιον Кондак — жанрова форма на византийската химнография, която съдържа до 36 строфи и възпява определен светец или празник мⷺца октоⷠ҇ а҃ ...  памѧт. прнⷣ҇ааго романа. сътворшааго пⷩ҇ѣ сьвⷮнаа А 122а 2 Изч А сьвтъънъ Нвб Ø