Исторически речник
смокъвьнꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
смокъвьнꙗ, смокъвьнѣсмокъвьнѧ, смокъвьнесмокъвьнсмокъвьнѭ, смокъвьнѧ, смокъвьнюсмокъвьнеѭ, смокъвьнеѫ, смокъвьнеѧ, смокъвьнеюсмокъвьн
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
смокъвьнесмокъвьнѧ, смокъвьнесмокъвьньсмокъвьнꙗмъ, смокъвьнꙗмь, смокъвьнѣмъ, смокъвьнѣмьсмокъвьнꙗм, смокъвьнѣмсмокъвьнꙗхъ, смокъвьнꙗхь, смокъвьнѣхъ, смокъвьнѣхь
NfOuNfGuNfDu
смокъвьнсмокъвьнюсмокъвьнꙗма, смокъвьнѣма
смокъвьнꙗ -н҄ѩ ж Смоковница, смокиново дърво отъ смоковъвьн (!) же наѹте с. пртъ. егда же вѣꙗ бѫдетъ млада.  лстве проꙁбнетъ. вѣсте ꙗко блꙁъ естъ жтва СК Мт 24.32 Изч СК Гр συκῆ смоковънꙗ Нвб Срв смоква диал ОА ВА БТР ДА