Исторически речник
сѹгѹбт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сѹгѹбтсѹгѹблѭ, сѹгѹблѧ, сѹгѹбѧ, сѹгѹбьѭ, сѹгѹблюсѹгѹбшсѹгѹбтъ, сѹгѹбть, сѹгѹбтсѹгѹбмъ, сѹгѹбмь, сѹгѹбм, сѹгѹбмосѹгѹбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сѹгѹбѧтъ, сѹгѹбѧть, сѹгѹбѧтсѹгѹбвѣсѹгѹбтасѹгѹбтесѹгѹбсѹгѹб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сѹгѹбмъ, сѹгѹбмь, сѹгѹбмсѹгѹбтесѹгѹбвѣсѹгѹбтасѹгѹбхъ, сѹгѹбхь, сѹгѹбхсѹгѹб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сѹгѹбсѹгѹбхомъ, сѹгѹбхомь, сѹгѹбхом, сѹгѹбхмꙑсѹгѹбстесѹгѹбшѧ, сѹгѹбшѫ, сѹгѹбша, сѹгѹбше, сѹгѹбхѫсѹгѹбховѣсѹгѹбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сѹгѹбсте*сѹгѹблꙗахъ*сѹгѹблꙗаше*сѹгѹблꙗаше*сѹгѹблꙗахомъ*сѹгѹблꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*сѹгѹблꙗахѫ*сѹгѹблꙗаховѣ*сѹгѹблꙗашета*сѹгѹблꙗашете
сѹгѹбт -сѹгѹблѭ -сѹгѹбш св Удвоя, увелича двойно сѹгобꙇте благодѣть ꙁане таковомъ отрокмъ достоіні бꙑсте оці ꙇже ꙇ та х(.)же не вѣдѣхѫ старці К 1а 1 сѫмнꙙштїхъ сꙙ ѹтврьдшꙙ. благовѣрьнꙑмъ желан сѹгѹбшꙙ С 97.16 Изч К С Гр διπλασιάζω сѹгобꙇт Нвб Срв сугуб прил ВА ЕА ДА