Исторически речник
сомантѣнꙑн҄  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сомантѣнꙑн҄, сомантѣнꙑн҄ꙗ, сомантѣнꙑн҄ѣсомантѣнꙑн҄ѧ, сомантѣнꙑн҄есомантѣнꙑн҄сомантѣнꙑн҄ѭ, сомантѣнꙑн҄ѧ, сомантѣнꙑн҄юсомантѣнꙑн҄еѭ, сомантѣнꙑн҄еѫ, сомантѣнꙑн҄҄еѧ, сомантѣнꙑн҄еюсомантѣнꙑн҄
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сомантѣнꙑн҄сомантѣнꙑн҄ѧ, сомантѣнꙑн҄҄есомантѣнꙑн҄ьсомантѣнꙑн҄ꙗмъ, сомантѣнꙑн҄ѣмъ, сомантѣнꙑн҄ꙗмь, сомантѣнꙑн҄ѣмьсомантѣнꙑн҄ꙗм, сомантѣнꙑн҄ѣмсомантѣнꙑн҄ꙗхъ, сомантѣнꙑн҄ѣхъ, сомантѣнꙑн҄ꙗхь, сомантѣнꙑн҄ѣхь
NfOuNfGuNfDu
сомантѣнꙑн҄сомантѣнꙑн҄юсомантѣнꙑн҄ꙗма, сомантѣнꙑн҄ѣма
сомантѣнꙑн҄ ж Сунамка, жителка на Сунам — крепост на Исахаровото коляно [Нав 19.18] в долината Изреел [дн. Sôlâm югоиз точно от Назарет]  послѹшъствѹтъ м словѹ лсе пророкъ глагол҄ꙙ о сомантѣнꙑн҄. ꙗко болѣꙁньна дѹша ѧ стъ.  господь съкрꙑ отъ мене С 283.25—26 Изч С Гр ἡ Σουμανίτις От евр МИ Šūnēm