Исторически речник
съвлѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвлѣщсъвлѣкѫ, съвлѣкѹсъвлѣешсъвлѣетъ, съвлѣеть, съвлѣетсъвлѣемъ, съвлѣемь, съвлѣем, съвлѣемосъвлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвлѣкѫтъ, съвлѣкѹтъ, съвлѣкѫть, съвлѣкѹть, съвлѣкѫт, съвлѣкѹтсъвлѣевѣсъвлѣетасъвлѣетесъвлѣцсъвлѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвлѣцѣмъ, съвлѣцѣмь, съвлѣцѣмсъвлѣцѣтесъвлѣцѣвѣсъвлѣцѣтасъвлѣхъ, съвлѣкохъ, съвлѣхь, съвлѣкохь, съвлѣх, съвлѣкохсъвлее, съвлье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвлее, съвльесъвлѣхомъ, съвлѣкохомъ, съвлѣхомь, съвлѣкохомь, съвлѣхом, съвлѣкохом, съвлѣкохмꙑсъвлѣсте, съвлѣкостесъвлѣшѧ, съвлѣкошѧ, съвлѣшѫ, съвлѣкошѫ, съвлѣша, съвлѣкоша, съвлѣше, съвлѣкоше, съвлѣкохѫсъвлѣховѣ, съвлѣкоховѣсъвлѣста, съвлѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвлѣсте, съвлѣкостесъвлѣаахъ, съвлѣахъ, съвлѣѣхъ, съвлѣаахь, съвлѣахь, съвлѣѣхь, съвлѣаах, съвлѣах, съвлѣѣхсъвлѣааше, съвлѣаше, съвлѣѣшесъвлѣааше, съвлѣаше, съвлѣѣшесъвлѣаахомъ, съвлѣахомъ, съвлѣѣхомъ, съвлѣаахомь, съвлѣахомь, съвлѣѣхомь, съвлѣаахом, съвлѣахом, съвлѣѣхомсъвлѣаашете, съвлѣашете, съвлѣѣшете, съвлѣаасте, съвлѣасте, съвлѣѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвлѣаахѫ, съвлѣахѫ, съвлѣѣхѫ, съвлѣаахѹ, съвлѣахѹ, съвлѣѣхѹсъвлѣааховѣ, съвлѣаховѣ, съвлѣѣховѣсъвлѣаашета, съвлѣашета, съвлѣѣшета, съвлѣааста, съвлѣаста, съвлѣѣстасъвлѣаашете, съвлѣашете, съвлѣѣшете, съвлѣаасте, съвлѣасте, съвлѣѣсте
съвлѣщ -съвлѣкѫ -съвлѣеш св 1. Съблека, сваля от тялото [дреха, завивка и под.] ꙇ егда порѫгашѧ сѧ емѹ. съвлѣшѧ съ него хламдѫ М Мт 27.31 З А СК  егда порѫгашѧ сѧ емѹ. съвлѣшѧ съ него прапрѫдъ М Мк 15.20 З А СК съвлъкъше со мнѣ естънѫѭ твоѭ одеждѭ. еѭже мѧ бѣ ѹкраслъ СЕ 78а 24 котꙑгѫ сьвлѣкъ съ себе дадѣаше нштѹѹмѹ С 207.14 съвлѣкъ рꙁꙑ своѧ.  вьꙁьрѣвъ на небо. помол сꙙ С 254. 13—14 Образно. тꙑ канꙗ братоѹбства бѣлꙑѧ рꙁꙑ съвлѣе С 389.9 сь прокаꙁꙑ съвлѣе ꙗкоже сь рꙁꙑ С 476.15 нъ ѹбо ха в н҄егоже смъ обльенъ. не маш мошт сьвлѣшт С 50.13 2. Съблека, разголя някого ꙇ съвлъкъше  хламдоѭ ръвленоѭ одѣшѧ  М Мт 27.28 З А СК ꙇ въ раꙁбонкꙑ вьпаде. же  съвлъкъше .  ѣꙁвꙑ въꙁложъше отдѫ М Лк 10.30 З А СК егоже юдѣ съвлѣшѧ. ꙇ пргвоꙁдшѧ  на распонѣ СЕ 50а 16  аште  съвлѣе мꙙ отъ одеждꙙ С 50.13 М З А СК СЕ С Гр ἐκδύω ἀποδύω ἀποδύομαι ἀπεκδύω κατασπάω ἀποσπάω сьвлѣщ сьвлѣшт Нвб свлека ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв съблека [се]