Исторически речник
сꙑтъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сꙑтъ, сꙑтьсꙑтасꙑтѹсꙑтъ, сꙑтьсꙑтасꙑтомь, сꙑтомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сꙑтѣсꙑте, сꙑтꙑсꙑтсꙑтъ, сꙑтьсꙑтомъ, сꙑтомьсꙑтꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сꙑтꙑсꙑтѣхъ, сꙑтѣхьсꙑтасꙑтѹсꙑтомасꙑто
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сꙑтасꙑтѹсꙑтосꙑтасꙑтомь, сꙑтомъсꙑтѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сꙑтасꙑтъ, сꙑтьсꙑтомъ, сꙑтомьсꙑтасꙑтꙑсꙑтѣхъ, сꙑтѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сꙑтѣсꙑтѹсꙑтомасꙑтасꙑтꙑ, сꙑтѫсꙑтѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сꙑтѫ, сꙑтѹсꙑтоѭ, сꙑтоѫ, сꙑтоѧ, сꙑтоюсꙑтѣсꙑтꙑсꙑтъ, сꙑтьсꙑтамъ, сꙑтамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сꙑтꙑсꙑтамсꙑтахъ, сꙑтахьсꙑтѣсꙑтѹсꙑтама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
сꙑтꙑ, сꙑтꙑ, сꙑтосꙑтаго, сꙑтаего, сꙑтааго, сꙑтаго, сꙑтого, сꙑтога, сꙑтгосꙑтѹмѹ, сꙑтѹемѹ, сꙑтѹѹмѹ, сꙑтѹмѹ, сꙑтоомѹ, сꙑтомѹ, сꙑтоѹмѹ, сꙑтмѹсꙑтꙑ, сꙑтꙑ, сꙑтосꙑтаго, сꙑтаего, сꙑтааго, сꙑтаго, сꙑтого, сꙑтога, сꙑтгосꙑтꙑмь, сꙑтꙑмь, сꙑтꙑмъ, сꙑтꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
сꙑтѣмь, сꙑтѣемь, сꙑтѣѣмь, сꙑтѣамь, сꙑтѣмь, сꙑтѣмъ, сꙑтѣемъ, сꙑтѣѣмъ, сꙑтѣамъ, сꙑтѣмъ, сꙑтомь, сꙑтомъсꙑтꙑ, сꙑтꙑ, сꙑтосꙑтсꙑтꙑхъ, сꙑтꙑхъ, сꙑтꙑхь, сꙑтꙑхь, сꙑтѣхъ, сꙑтѣхьсꙑтꙑмъ, сꙑтꙑмъ, сꙑтꙑмь, сꙑтꙑмь, сꙑтѣмъ, сꙑтѣмьсꙑтꙑѧ, сꙑтꙑꙗ, сꙑтꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
сꙑтꙑм, сꙑтꙑмсꙑтꙑхъ, сꙑтꙑхъ, сꙑтꙑхь, сꙑтꙑхьсꙑтаꙗ, сꙑтаа, сꙑтаѣсꙑтѹю, сꙑтоюсꙑтꙑма, сꙑтꙑмасꙑто, сꙑтое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сꙑтаго, сꙑтаего, сꙑтааго, сꙑтаго, сꙑтого, сꙑтога, сꙑтгосꙑтѹмѹ, сꙑтѹемѹ, сꙑтѹѹмѹ, сꙑтѹмѹ, сꙑтоомѹ, сꙑтомѹ, сꙑтоѹмѹ, сꙑтмѹсꙑто, сꙑтоесꙑтаго, сꙑтаего, сꙑтааго, сꙑтаго, сꙑтого, сꙑтога, сꙑтгосꙑтꙑмь, сꙑтꙑмь, сꙑтꙑмъ, сꙑтꙑмъсꙑтѣмь, сꙑтѣемь, сꙑтѣѣмь, сꙑтѣамь, сꙑтѣмь, сꙑтѣмъ, сꙑтѣемъ, сꙑтѣѣмъ, сꙑтѣамъ, сꙑтѣмъ, сꙑтомь, сꙑтомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
сꙑто, сꙑтоесꙑтаꙗ, сꙑтаа, сꙑтаѣ, сꙑтаѧсꙑтꙑхъ, сꙑтꙑхъ, сꙑтꙑхь, сꙑтꙑхь, сꙑтѣхъ, сꙑтѣхьсꙑтꙑмъ, сꙑтꙑмъ, сꙑтꙑмь, сꙑтꙑмь, сꙑтѣмъ, сꙑтѣмьсꙑтаꙗ, сꙑтаа, сꙑтаѣ, сꙑтаѧсꙑтꙑм, сꙑтꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
сꙑтꙑхъ, сꙑтꙑхъ, сꙑтꙑхь, сꙑтꙑхьсꙑтѣсꙑтѹю, сꙑтоюсꙑтꙑма, сꙑтꙑмасꙑтаꙗ, сꙑтаа, сꙑтаѣ, сꙑтаѧсꙑтꙑѧ, сꙑтꙑꙗ, сꙑтѫѭ, сꙑтꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
сꙑтѣ, сꙑтосꙑтѫѭ, сꙑтѹю, сꙑтоѭ, сꙑтоюсꙑтѫѭ, сꙑтоѫ, сꙑтоѧ, сꙑтоюсꙑтѣсꙑтꙑѧ, сꙑтꙑꙗ, сꙑтꙑесꙑтꙑхъ, сꙑтꙑхъ, сꙑтѣхъ, сꙑтꙑхь, сꙑтꙑхь, сꙑтѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
сꙑтꙑмъ, сꙑтꙑмъ, сꙑтѣмъ, сꙑтꙑмь, сꙑтꙑмь, сꙑтѣмьсꙑтꙑѧ, сꙑтꙑꙗ, сꙑтꙑесꙑтꙑм, сꙑтꙑмсꙑтꙑхъ, сꙑтꙑхъ, сꙑтꙑхь, сꙑтꙑхьсꙑтѣсꙑтѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
сꙑтꙑма, сꙑтꙑмасꙑтѣ, сꙑтѣшсꙑтѣшасꙑтѣшѹ, сꙑтѣшюсꙑтѣсꙑтѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
сꙑтѣшемь, сꙑтѣшемъсꙑтѣшсꙑтѣсꙑтѣше, сꙑтѣшсꙑтѣшь, сꙑтѣшъсꙑтѣшемъ, сꙑтѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
сꙑтѣшѧсꙑтѣшсꙑтѣшхъ, сꙑтѣшхьсꙑтѣшасꙑтѣшѹ, сꙑтѣшюсꙑтѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
сꙑтѣе, сꙑтѣ, сꙑтѣшесꙑтѣшасꙑтѣшѹ, сꙑтѣшюсꙑтѣе, сꙑтѣ, сꙑтѣшесꙑтѣшасꙑтѣшемь, сꙑтѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
сꙑтѣшсꙑтѣе, сꙑтѣсꙑтѣша, сꙑтѣшсꙑтѣшь, сꙑтѣшъсꙑтѣшемъ, сꙑтѣшемьсꙑтѣша, сꙑтѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
сꙑтѣшсꙑтѣшхъ, сꙑтѣшхьсꙑтѣшсꙑтѣшѹ, сꙑтѣшюсꙑтѣшемасꙑтѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
сꙑтѣшѧ, сꙑтѣшѫ, сꙑтѣшесꙑтѣшсꙑтѣшѫ, сꙑтѣшѧ, сꙑтѣшѹсꙑтѣшеѭ, сꙑтѣшеѫ, сꙑтѣшеѧ, сꙑтѣшеюсꙑтѣшсꙑтѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
сꙑтѣшѧ, сꙑтѣшѫ, сꙑтѣшесꙑтѣшь, сꙑтѣшъсꙑтѣшамъ, сꙑтѣшамьсꙑтѣшѧ, сꙑтѣше, сꙑтѣшѫсꙑтѣшамсꙑтѣшахъ, сꙑтѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
сꙑтѣшсꙑтѣшѹ, сꙑтѣшюсꙑтѣшамасꙑтѣ, сꙑтѣшсꙑтѣшаго, сꙑтѣшаего, сꙑтѣшааго, сꙑтѣшагосꙑтѣшѹмѹ, сꙑтѣшѹемѹ, сꙑтѣшѹѹмѹ, сꙑтѣшѹмѹ, сꙑтѣшюмѹ, сꙑтѣшюемѹ, сꙑтѣшюѹмѹ, сꙑтѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
сꙑтѣсꙑтѣшаго, сꙑтѣшаего, сꙑтѣшааго, сꙑтѣшагосꙑтѣшмь, сꙑтѣшмь, сꙑтѣшмъ, сꙑтѣшмъсꙑтѣшмь, сꙑтѣшмь, сꙑтѣшмъ, сꙑтѣшмъсꙑтѣсꙑтѣше, сꙑтѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
сꙑтѣшхъ, сꙑтѣшхъ, сꙑтѣшхь, сꙑтѣшхьсꙑтѣшмъ, сꙑтѣшмъ, сꙑтѣшмьсꙑтѣшѧѧ, сꙑтѣшее, сꙑтѣшѫѫсꙑтѣшм, сꙑтѣшмсꙑтѣшхъ, сꙑтѣшхъ, сꙑтѣшхьсꙑтѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
сꙑтѣшѹю, сꙑтѣшююсꙑтѣшма, сꙑтѣшмасꙑтѣе, сꙑтѣ, сꙑтѣшее, сꙑтѣшесꙑтѣшаго, сꙑтѣшаего, сꙑтѣшааго, сꙑтѣшагосꙑтѣшѹмѹ, сꙑтѣшѹемѹ, сꙑтѣшѹѹмѹ, сꙑтѣшѹмѹ, сꙑтѣшюмѹ, сꙑтѣшюемѹ, сꙑтѣшюѹмѹ, сꙑтѣшюмѹсꙑтѣе, сꙑтѣ, сꙑтѣшее, сꙑтѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
сꙑтѣшаго, сꙑтѣшаего, сꙑтѣшааго, сꙑтѣшагосꙑтѣшмь, сꙑтѣшмь, сꙑтѣшмъ, сꙑтѣшмъсꙑтѣшмь, сꙑтѣшмь, сꙑтѣшмъ, сꙑтѣшмъсꙑтѣе, сꙑтѣ, сꙑтѣшее, сꙑтѣшесꙑтѣшаꙗ, сꙑтѣшаѣ, сꙑтѣшаѧсꙑтѣшхъ, сꙑтѣшхъ, сꙑтѣшхь, сꙑтѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
сꙑтѣшмъ, сꙑтѣшмъ, сꙑтѣшмьсꙑтѣшаꙗ, сꙑтѣшаѣ, сꙑтѣшаѧсꙑтѣшм, сꙑтѣшмсꙑтѣшхъ, сꙑтѣшхъ, сꙑтѣшхьсꙑтѣшсꙑтѣшѹю, сꙑтѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
сꙑтѣшма, сꙑтѣшмасꙑтѣшꙗ, сꙑтѣшѣ, сꙑтѣшаꙗсꙑтѣшѧѧ, сꙑтѣшѧѩ, сꙑтѣшѫѫ, сꙑтѣшаѧ, сꙑтѣшее, сꙑтѣшеѥсꙑтѣшсꙑтѣшѫѫ, сꙑтѣшѫѭ, сꙑтѣшѧѧ, сꙑтѣшѧѩ, сꙑтѣшююсꙑтѣшѫѫ, сꙑтѣшѫѭ, сꙑтѣшѧѧ, сꙑтѣшѧѩ, сꙑтѣшюю, сꙑтѣшеѭ, сꙑтѣшеѫ, сꙑтѣшеѧ, сꙑтѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
сꙑтѣшсꙑтѣшꙗ, сꙑтѣшѣсꙑтѣшѧѧ, сꙑтѣшѧѩ, сꙑтѣшѫѫ, сꙑтѣшаѧ, сꙑтѣшее, сꙑтѣшеѥсꙑтѣшхъ, сꙑтѣшхъ, сꙑтѣшхь, сꙑтѣшхьсꙑтѣшмъ, сꙑтѣшмъ, сꙑтѣшмь, сꙑтѣшмьсꙑтѣшѧѧ, сꙑтѣшѧѩ, сꙑтѣшѫѫ, сꙑтѣшаѧ, сꙑтѣшее, сꙑтѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
сꙑтѣшм, сꙑтѣшмсꙑтѣшхъ, сꙑтѣшхъ, сꙑтѣшхь, сꙑтѣшхьсꙑтѣшсꙑтѣшѹю, сꙑтѣшююсꙑтѣшма, сꙑтѣшма
сꙑтъ -ꙑ прил Сит, доволен, който се задоволява с нещо бѣсъ же хѹлꙑ вѣштааше на антонꙗ  на павъла. глагол҄ꙙ бол҄ьшьм. гладваꙗ сꙗ. ненасꙑштенаꙗ. ꙗже нколже свомъ нѣста сꙑта С 172.19 Изч С Гр ἀρκούμενος Нвб сит ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА