Исторически речник
сълѧцат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сълѧцатсълѧцаѭ, сълѧцаѫ, сълѧцаѧ, сълѧцаюсълѧцаш, сълѧцаеш, сълѧцаашсълѧцатъ, сълѧцаетъ, сълѧцаатъ, сълѧцать, сълѧцаеть, сълѧцаать, сълѧцат, сълѧцает, сълѧцаатсълѧцамъ, сълѧцаемъ, сълѧцаамъ, сълѧцамь, сълѧцаемь, сълѧцаамь, сълѧцам, сълѧцаем, сълѧцаам, сълѧцамо, сълѧцаемо, сълѧцаамосълѧцате, сълѧцаете, сълѧцаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сълѧцаѭтъ, сълѧцаѫтъ, сълѧцаѧтъ, сълѧцаютъ, сълѧцаѭть, сълѧцаѫть, сълѧцаѧть, сълѧцають, сълѧцаѭт, сълѧцаѫт, сълѧцаѧт, сълѧцаютсълѧцавѣ, сълѧцаевѣ, сълѧцаавѣсълѧцата, сълѧцаета, сълѧцаатасълѧцате, сълѧцаете, сълѧцаатесълѧцасълѧца
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сълѧцамъ, сълѧцамь, сълѧцамсълѧцатесълѧцавѣсълѧцатасълѧцахъ, сълѧцахь, сълѧцахсълѧца
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сълѧцасълѧцахомъ, сълѧцахомь, сълѧцахом, сълѧцахмꙑсълѧцастесълѧцашѧ, сълѧцашѫ, сълѧцаша, сълѧцаше, сълѧцахѫсълѧцаховѣсълѧцаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сълѧцастесълѧцаахъ, сълѧцахъ, сълѧцаахь, сълѧцахь, сълѧцаах, сълѧцахсълѧцааше, сълѧцашесълѧцааше, сълѧцашесълѧцаахомъ, сълѧцахомъ, сълѧцаахомь, сълѧцахомь, сълѧцаахом, сълѧцахомсълѧцаашете, сълѧцашете, сълѧцаасте, сълѧцасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сълѧцаахѫ, сълѧцахѫ, сълѧцаахѹ, сълѧцахѹсълѧцааховѣ, сълѧцаховѣсълѧцаашета, сълѧцашета, сълѧцааста, сълѧцастасълѧцаашете, сълѧцашете, сълѧцаасте, сълѧцасте
сълѧцат -сълѧцаѭ -сълѧцаш несв Превивам, сгъвам (съ)лѩцаемъ ногам желѣꙁна(м). ѣко не вьꙁвесті главꙑ (мо)еѩ СП Песен 8, Манас 9—10 Изч СП Гр κατακάμπτω сълѩцат Нвб Срв слѐкав ’гърбав, изкривен’ ЕтМл слѐкав ’болнав човек’ ДА