Исторически речник
сърѣтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сърѣтатсърѣтаѭ, сърѣтаѫ, сърѣтаѧ, сърѣтаюсърѣташ, сърѣтаеш, сърѣтаашсърѣтатъ, сърѣтаетъ, сърѣтаатъ, сърѣтать, сърѣтаеть, сърѣтаать, сърѣтат, сърѣтает, сърѣтаатсърѣтамъ, сърѣтаемъ, сърѣтаамъ, сърѣтамь, сърѣтаемь, сърѣтаамь, сърѣтам, сърѣтаем, сърѣтаам, сърѣтамо, сърѣтаемо, сърѣтаамосърѣтате, сърѣтаете, сърѣтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сърѣтаѭтъ, сърѣтаѫтъ, сърѣтаѧтъ, сърѣтаютъ, сърѣтаѭть, сърѣтаѫть, сърѣтаѧть, сърѣтають, сърѣтаѭт, сърѣтаѫт, сърѣтаѧт, сърѣтаютсърѣтавѣ, сърѣтаевѣ, сърѣтаавѣсърѣтата, сърѣтаета, сърѣтаатасърѣтате, сърѣтаете, сърѣтаатесърѣтасърѣта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сърѣтамъ, сърѣтамь, сърѣтамсърѣтатесърѣтавѣсърѣтатасърѣтахъ, сърѣтахь, сърѣтахсърѣта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сърѣтасърѣтахомъ, сърѣтахомь, сърѣтахом, сърѣтахмꙑсърѣтастесърѣташѧ, сърѣташѫ, сърѣташа, сърѣташе, сърѣтахѫсърѣтаховѣсърѣтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сърѣтастесърѣтаахъ, сърѣтахъ, сърѣтаахь, сърѣтахь, сърѣтаах, сърѣтахсърѣтааше, сърѣташесърѣтааше, сърѣташесърѣтаахомъ, сърѣтахомъ, сърѣтаахомь, сърѣтахомь, сърѣтаахом, сърѣтахомсърѣтаашете, сърѣташете, сърѣтаасте, сърѣтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сърѣтаахѫ, сърѣтахѫ, сърѣтаахѹ, сърѣтахѹсърѣтааховѣ, сърѣтаховѣсърѣтаашета, сърѣташета, сърѣтааста, сърѣтастасърѣтаашете, сърѣташете, сърѣтаасте, сърѣтасте
сърѣтат -сърѣтаѭ -сърѣташ несв 1. Посрещам, излизам насреща егда л пакꙑ вѣ носꙙштꙙ  сьрѣтаѭштꙙ хрстоса.  лкꙑ ставꙙштꙙ.  стел҄ꙙштꙙ рꙁꙑ съмоштрѫ С 332. 28—29 2. Прен. Изпитвам, понасям послѣдь же плодъ мренъ ꙇсходатаетъ. скѹшенемь отъ него. не прѣнемага. о тѣхъ ѩже маш сърѣтат скръб СЕ 88b 18 3. Прич. сег. деят. като същ. сърѣтаѭще м мн οἱ ἀπαντῶντες Тези, които идват отсреща; идващите отсреща юньць ... же ѹрвавъ сꙙ отъ првꙙꙁаньꙗ.  їꙁъ оградꙑ ꙁлѣꙁъ. ровꙑ  гнѣваѧ сꙙ бе нѹ. нападаѧ на сьрѣтаѭштꙙѧ го.  ѹстрьм сꙙ на вьнѫтрьн҄ї дворъ С 565.20 Образно. прѣдъ нмь теааше (погьібѣль п)огѹблѣ(юшт сърѣ)таѭщѧꙙ Х I Ва 2 Изч СЕ С Х Гр ὑπαντάω сьрѣтат Вж. при сърѣст Нвб