Исторически речник
съдробт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съдробтсъдроблѭ, съдроблѧ, съдробѧ, съдробьѭ, съдроблюсъдробшсъдробтъ, съдробть, съдробтсъдробмъ, съдробмь, съдробм, съдробмосъдробте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съдробѧтъ, съдробѧть, съдробѧтсъдробвѣсъдробтасъдробтесъдробсъдроб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съдробмъ, съдробмь, съдробмсъдробтесъдробвѣсъдробтасъдробхъ, съдробхь, съдробхсъдроб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съдробсъдробхомъ, съдробхомь, съдробхом, съдробхмꙑсъдробстесъдробшѧ, съдробшѫ, съдробша, съдробше, съдробхѫсъдробховѣсъдробста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съдробсте*съдроблꙗахъ*съдроблꙗаше*съдроблꙗаше*съдроблꙗахомъ*съдроблꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*съдроблꙗахѫ*съдроблꙗаховѣ*съдроблꙗашета*съдроблꙗашете
съдробт -съдроблѭ -съдробш св Променя, изменя отъ дѣвꙑ ꙁде їс. велко ѹдо бракъ прѣт.  стьство съдробт. нъ аште бꙑ кръстъ не бꙑлъ. не бꙑ съпасла сꙙ дѣлꙑ прьваꙗ породънаꙗ дѣвца С 428.14 Изч С Гр καινοτομέω Нвб сдробя ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА