Исторически речник
стѹдьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
стѹдьнъ, стѹдьньстѹдьнастѹдьнѹстѹдьнъ, стѹдьньстѹдьнастѹдьномь, стѹдьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
стѹдьнѣстѹдьне, стѹдьнꙑстѹдьнстѹдьнъ, стѹдьньстѹдьномъ, стѹдьномьстѹдьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
стѹдьнꙑстѹдьнѣхъ, стѹдьнѣхьстѹдьнастѹдьнѹстѹдьномастѹдьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
стѹдьнастѹдьнѹстѹдьностѹдьнастѹдьномь, стѹдьномъстѹдьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
стѹдьнастѹдьнъ, стѹдьньстѹдьномъ, стѹдьномьстѹдьнастѹдьнꙑстѹдьнѣхъ, стѹдьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
стѹдьнѣстѹдьнѹстѹдьномастѹдьнастѹдьнꙑ, стѹдьнѫстѹдьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
стѹдьнѫ, стѹдьнѹстѹдьноѭ, стѹдьноѫ, стѹдьноѧ, стѹдьноюстѹдьнѣстѹдьнꙑстѹдьнъ, стѹдьньстѹдьнамъ, стѹдьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
стѹдьнꙑстѹдьнамстѹдьнахъ, стѹдьнахьстѹдьнѣстѹдьнѹстѹдьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
стѹдьнꙑ, стѹдьнꙑ, стѹдьностѹдьнаго, стѹдьнаего, стѹдьнааго, стѹдьнаго, стѹдьного, стѹдьнога, стѹдьнгостѹдьнѹмѹ, стѹдьнѹемѹ, стѹдьнѹѹмѹ, стѹдьнѹмѹ, стѹдьноомѹ, стѹдьномѹ, стѹдьноѹмѹ, стѹдьнмѹстѹдьнꙑ, стѹдьнꙑ, стѹдьностѹдьнаго, стѹдьнаего, стѹдьнааго, стѹдьнаго, стѹдьного, стѹдьнога, стѹдьнгостѹдьнꙑмь, стѹдьнꙑмь, стѹдьнꙑмъ, стѹдьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
стѹдьнѣмь, стѹдьнѣемь, стѹдьнѣѣмь, стѹдьнѣамь, стѹдьнѣмь, стѹдьнѣмъ, стѹдьнѣемъ, стѹдьнѣѣмъ, стѹдьнѣамъ, стѹдьнѣмъ, стѹдьномь, стѹдьномъстѹдьнꙑ, стѹдьнꙑ, стѹдьностѹдьнстѹдьнꙑхъ, стѹдьнꙑхъ, стѹдьнꙑхь, стѹдьнꙑхь, стѹдьнѣхъ, стѹдьнѣхьстѹдьнꙑмъ, стѹдьнꙑмъ, стѹдьнꙑмь, стѹдьнꙑмь, стѹдьнѣмъ, стѹдьнѣмьстѹдьнꙑѧ, стѹдьнꙑꙗ, стѹдьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
стѹдьнꙑм, стѹдьнꙑмстѹдьнꙑхъ, стѹдьнꙑхъ, стѹдьнꙑхь, стѹдьнꙑхьстѹдьнаꙗ, стѹдьнаа, стѹдьнаѣстѹдьнѹю, стѹдьноюстѹдьнꙑма, стѹдьнꙑмастѹдьно, стѹдьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
стѹдьнаго, стѹдьнаего, стѹдьнааго, стѹдьнаго, стѹдьного, стѹдьнога, стѹдьнгостѹдьнѹмѹ, стѹдьнѹемѹ, стѹдьнѹѹмѹ, стѹдьнѹмѹ, стѹдьноомѹ, стѹдьномѹ, стѹдьноѹмѹ, стѹдьнмѹстѹдьно, стѹдьноестѹдьнаго, стѹдьннаего, стѹдьнааго, стѹдьнаго, стѹдьного, стѹдьнога, стѹдьнгостѹдьнꙑмь, стѹдьнꙑмь, стѹдьнꙑмъ, стѹдьнꙑмъстѹдьнѣмь, стѹдьнѣемь, стѹдьнѣѣмь, стѹдьнѣамь, стѹдьнѣмь, стѹдьнѣмъ, стѹдьнѣемъ, стѹдьнѣѣмъ, стѹдьнѣамъ, стѹдьнѣмъ, стѹдьномь, стѹдьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
стѹдьно, стѹдьноестѹдьнаꙗ, стѹдьнаа, стѹдьнаѣ, стѹдьнаѧстѹдьнꙑхъ, стѹдьнꙑхъ, стѹдьнꙑхь, стѹдьнꙑхь, стѹдьнѣхъ, стѹдьнѣхьстѹдьнꙑмъ, стѹдьнꙑмъ, стѹдьнꙑмь, стѹдьнꙑмь, стѹдьнѣмъ, стѹдьнѣмьстѹдьнаꙗ, стѹдьнаа, стѹдьнаѣ, стѹдьнаѧстѹдьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
стѹдьнꙑхъ, стѹдьнꙑхъ, стѹдьнꙑхь, стѹдьнꙑхьстѹдьнѣстѹдьнѹю, стѹдьноюстѹдьнꙑма, стѹдьнꙑмастѹдьнаꙗ, стѹдьнаа, стѹдьнаѣ, стѹдьнаѧстѹдьнꙑѧ, стѹдьнꙑꙗ, стѹдьнѫѭ, стѹдьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
стѹдьнѣ, стѹдьностѹдьнѫѭ, стѹдьнѹю, стѹдьноѭ, стѹдьноюстѹдьнѫѭ, стѹдьноѫ, стѹдьноѧ, стѹдьноюстѹдьнѣстѹдьнꙑѧ, стѹдьнꙑꙗ, стѹдьнꙑестѹдьнꙑхъ, стѹдьнꙑхъ, стѹдьнѣхъ, стѹдьнꙑхь, стѹдьнꙑхь, стѹдьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
стѹдьнꙑмъ, стѹдьнꙑмъ, стѹдьнѣмъ, стѹдьнꙑмь, стѹдьнꙑмь, стѹдьнѣмьстѹдьнꙑѧ, стѹдьнꙑꙗ, стѹдьнꙑестѹдьнꙑм, стѹдьнꙑмстѹдьнꙑхъ, стѹдьнꙑхъ, стѹдьнꙑхь, стѹдьнꙑхьстѹдьнѣстѹдьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
стѹдьнꙑма, стѹдьнꙑмастѹдьнѣ, стѹдьнѣшстѹдьнѣшастѹдьнѣшѹ, стѹдьнѣшюстѹдьнѣстѹдьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
стѹдьнѣшемь, стѹдьнѣшемъстѹдьнѣшстѹдьнѣстѹдьнѣше, стѹдьнѣшстѹдьнѣшь, стѹдьнѣшъстѹдьнѣшемъ, стѹдьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
стѹдьнѣшѧстѹдьнѣшстѹдьнѣшхъ, стѹдьнѣшхьстѹдьнѣшастѹдьнѣшѹ, стѹдьнѣшюстѹдьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
стѹдьнѣе, стѹдьнѣ, стѹдьнѣшестѹдьнѣшастѹдьнѣшѹ, стѹдьнѣшюстѹдьнѣе, стѹдьнѣ, стѹдьнѣшестѹдьнѣшастѹдьнѣшемь, стѹдьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
стѹдьнѣшстѹдьнѣе, стѹдьнѣстѹдьнѣша, стѹдьнѣшстѹдьнѣшь, стѹдьнѣшъстѹдьнѣшемъ, стѹдьнѣшемьстѹдьнѣша, стѹдьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
стѹдьнѣшстѹдьнѣшхъ, стѹдьнѣшхьстѹдьнѣшстѹдьнѣшѹ, стѹдьнѣшюстѹдьнѣшемастѹдьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
стѹдьнѣшѧ, стѹдьнѣшѫ, стѹдьнѣшестѹдьнѣшстѹдьнѣшѫ, стѹдьнѣшѧ, стѹдьнѣшѹстѹдьнѣшеѭ, стѹдьнѣшеѫ, стѹдьнѣшеѧ, стѹдьнѣшеюстѹдьнѣшстѹдьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
стѹдьнѣшѧ, стѹдьнѣшѫ, стѹдьнѣшестѹдьнѣшь, стѹдьнѣшъстѹдьнѣшамъ, стѹдьнѣшамьстѹдьнѣшѧ, стѹдьнѣше, стѹдьнѣшѫстѹдьнѣшамстѹдьнѣшахъ, стѹдьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
стѹдьнѣшстѹдьнѣшѹ, стѹдьнѣшюстѹдьнѣшамастѹдьнѣ, стѹдьнѣшстѹдьнѣшаго, стѹдьнѣшаего, стѹдьнѣшааго, стѹдьнѣшагостѹдьнѣшѹмѹ, стѹдьнѣшѹемѹ, стѹдьнѣшѹѹмѹ, стѹдьнѣшѹмѹ, стѹдьнѣшюмѹ, стѹдьнѣшюемѹ, стѹдьнѣшюѹмѹ, стѹдьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
стѹдьнѣстѹдьнѣшаго, стѹдьнѣшаего, стѹдьнѣшааго, стѹдьнѣшагостѹдьнѣшмь, стѹдьнѣшмь, стѹдьнѣшмъ, стѹдьнѣшмъстѹдьнѣшмь, стѹдьнѣшмь, стѹдьнѣшмъ, стѹдьнѣшмъстѹдьнѣстѹдьнѣше, стѹдьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
стѹдьнѣшхъ, стѹдьнѣшхъ, стѹдьнѣшхь, стѹдьнѣшхьстѹдьнѣшмъ, стѹдьнѣшмъ, стѹдьнѣшмьстѹдьнѣшѧѧ, стѹдьнѣшее, стѹдьнѣшѫѫстѹдьнѣшм, стѹдьнѣшмстѹдьнѣшхъ, стѹдьнѣшхъ, стѹдьнѣшхьстѹдьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
стѹдьнѣшѹю, стѹдьнѣшююстѹдьнѣшма, стѹдьнѣшмастѹдьнѣе, стѹдьнѣ, стѹдьнѣшее, стѹдьнѣшестѹдьнѣшаго, стѹдьнѣшаего, стѹдьнѣшааго, стѹдьнѣшагостѹдьнѣшѹмѹ, стѹдьнѣшѹемѹ, стѹдьнѣшѹѹмѹ, стѹдьнѣшѹмѹ, стѹдьнѣшюмѹ, стѹдьнѣшюемѹ, стѹдьнѣшюѹмѹ, стѹдьнѣшюмѹстѹдьнѣе, стѹдьнѣ, стѹдьнѣшее, стѹдьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
стѹдьнѣшаго, стѹдьнѣшаего, стѹдьнѣшааго, стѹдьнѣшагостѹдьнѣшмь, стѹдьнѣшмь, стѹдьнѣшмъ, стѹдьнѣшмъстѹдьнѣшмь, стѹдьнѣшмь, стѹдьнѣшмъ, стѹдьнѣшмъстѹдьнѣе, стѹдьнѣ, стѹдьнѣшее, стѹдьнѣшестѹдьнѣшаꙗ, стѹдьнѣшаѣ, стѹдьнѣшаѧстѹдьнѣшхъ, стѹдьнѣшхъ, стѹдьнѣшхь, стѹдьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
стѹдьнѣшмъ, стѹдьнѣшмъ, стѹдьнѣшмьстѹдьнѣшаꙗ, стѹдьнѣшаѣ, стѹдьнѣшаѧстѹдьнѣшм, стѹдьнѣшмстѹдьнѣшхъ, стѹдьнѣшхъ, стѹдьнѣшхьстѹдьнѣшстѹдьнѣшѹю, стѹдьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
стѹдьнѣшма, стѹдьнѣшмастѹдьнѣшꙗ, стѹдьнѣшѣ, стѹдьнѣшаꙗстѹдьнѣшѧѧ, стѹдьнѣшѧѩ, стѹдьнѣшѫѫ, стѹдьнѣшаѧ, стѹдьнѣшее, стѹдьнѣшеѥстѹдьнѣшстѹдьнѣшѫѫ, стѹдьнѣшѫѭ, стѹдьнѣшѧѧ, стѹдьнѣшѧѩ, стѹдьнѣшююстѹдьнѣшѫѫ, стѹдьнѣшѫѭ, стѹдьнѣшѧѧ, стѹдьнѣшѧѩ, стѹдьнѣшюю, стѹдьнѣшеѭ, стѹдьнѣшеѫ, стѹдьнѣшеѧ, стѹдьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
стѹдьнѣшстѹдьнѣшꙗ, стѹдьнѣшѣстѹдьнѣшѧѧ, стѹдьнѣшѧѩ, стѹдьнѣшѫѫ, стѹдьнѣшаѧ, стѹдьнѣшее, стѹдьнѣшеѥстѹдьнѣшхъ, стѹдьнѣшхъ, стѹдьнѣшхь, стѹдьнѣшхьстѹдьнѣшмъ, стѹдьнѣшмъ, стѹдьнѣшмь, стѹдьнѣшмьстѹдьнѣшѧѧ, стѹдьнѣшѧѩ, стѹдьнѣшѫѫ, стѹдьнѣшаѧ, стѹдьнѣшее, стѹдьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
стѹдьнѣшм, стѹдьнѣшмстѹдьнѣшхъ, стѹдьнѣшхъ, стѹдьнѣшхь, стѹдьнѣшхьстѹдьнѣшстѹдьнѣшѹю, стѹдьнѣшююстѹдьнѣшма, стѹдьнѣшма
стѹдьнъ -ꙑ прил Срамен, позорен, отвратителен да с ꙇм омꙑѭ стѹдънаа дѣла СС Iа 10 ꙇ естънааго т ꙁнаменѣ отъвръгъше мѧ. стѹдъна ꙇ мръꙁъка СЕ 78b 2 понеже льстѧште сѧ мнѧтъ пасхѫ творіт. ꙇбо стѹдъноѭ волеѭ. опрѣснъкꙑ ѣдѧтъ ні обрѣꙁані срьдьці К 7а 18 ꙗкоже бо пае вьсѣхъ стѹдьнꙑхꙿ дѣлъ. веланьꙗ гнѹшаатъ сꙙ бъ С 545.11 на стѹднѫ съврат сꙙ мꙑсль С 559.23 Изч СС СЕ К С Гр ἀναίσχυντος стѹдънъ стѹднъ Нвб студен остар ВА Срв стиден остар ОА Дюв АР