Исторически речник
съкрꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съкрꙑватсъкрꙑваѭ, съкрꙑваѫ, съкрꙑваѧ, съкрꙑваюсъкрꙑваш, съкрꙑваеш, съкрꙑваашсъкрꙑватъ, съкрꙑваетъ, съкрꙑваатъ, съкрꙑвать, съкрꙑваеть, съкрꙑваать, съкрꙑват, съкрꙑвает, съкрꙑваатсъкрꙑвамъ, съкрꙑваемъ, съкрꙑваамъ, съкрꙑвамь, съкрꙑваемь, съкрꙑваамь, съкрꙑвам, съкрꙑваем, съкрꙑваам, съкрꙑвамо, съкрꙑваемо, съкрꙑваамосъкрꙑвате, съкрꙑваете, съкрꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съкрꙑваѭтъ, съкрꙑваѫтъ, съкрꙑваѧтъ, съкрꙑваютъ, съкрꙑваѭть, съкрꙑваѫть, съкрꙑваѧть, съкрꙑвають, съкрꙑваѭт, съкрꙑваѫт, съкрꙑваѧт, съкрꙑваютсъкрꙑвавѣ, съкрꙑваевѣ, съкрꙑваавѣсъкрꙑвата, съкрꙑваета, съкрꙑваатасъкрꙑвате, съкрꙑваете, съкрꙑваатесъкрꙑвасъкрꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съкрꙑвамъ, съкрꙑвамь, съкрꙑвамсъкрꙑватесъкрꙑвавѣсъкрꙑватасъкрꙑвахъ, съкрꙑвахь, съкрꙑвахсъкрꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съкрꙑвасъкрꙑвахомъ, съкрꙑвахомь, съкрꙑвахом, съкрꙑвахмꙑсъкрꙑвастесъкрꙑвашѧ, съкрꙑвашѫ, съкрꙑваша, съкрꙑваше, съкрꙑвахѫсъкрꙑваховѣсъкрꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съкрꙑвастесъкрꙑваахъ, съкрꙑвахъ, съкрꙑваахь, съкрꙑвахь, съкрꙑваах, съкрꙑвахсъкрꙑвааше, съкрꙑвашесъкрꙑвааше, съкрꙑвашесъкрꙑваахомъ, съкрꙑвахомъ, съкрꙑваахомь, съкрꙑвахомь, съкрꙑваахом, съкрꙑвахомсъкрꙑваашете, съкрꙑвашете, съкрꙑваасте, съкрꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съкрꙑваахѫ, съкрꙑвахѫ, съкрꙑваахѹ, съкрꙑвахѹсъкрꙑвааховѣ, съкрꙑваховѣсъкрꙑваашета, съкрꙑвашета, съкрꙑвааста, съкрꙑвастасъкрꙑваашете, съкрꙑвашете, съкрꙑваасте, съкрꙑвасте
съкрꙑват -съкрꙑваѭ -съкрꙑваш несв 1. Скривам; събирам, трупам нещо, за да го запазя не съкрꙑвате себѣ съкровшта на ꙁем. ꙇдеже ръвъ  тьлѣ тьлтъ. ꙇдеже тате подъкопаваѭтъ  крадѫтъ М Мт 6.19 З А СК съкрꙑвате же себѣ съкровшта нбсе М Мт 6.20 З А СК съкрꙑваетъ і не вѣстъ комѹ събраетъ СП 38.7 2. Прен. Крия, премълчавам, прикривам нещо тꙑ же м съмотр ѹенкꙑ любꙙштꙙ стнѫ. како глагол҄емꙑхъ отъ врагъ. нꙿсоже съкрꙑваѭтъ С 440.14 не съкрꙑваѭ своѧ славꙑ. одолѣньꙗ побѣдꙑ. нъ авѣ все твар С 503.14 Изч М З А СК СП С Гр ϑησαυρίζω κρύπτω ἀποκρύπτομαι Нвб скривам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР Срв съкрия [се] диал НТ