Исторически речник
смоновъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
смоновъ, смоновьсмоновасмоновѹсмоновъ, смоновьсмоновасмоновомь, смоновомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
смоновѣсмоновъсмоновсмоновъ, смоновьсмоновомъ, смоновомьсмоновꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
смоновꙑсмоновѣхъ, смоновѣхьсмоновасмоновѹсмоновомасмоново
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
смоновасмоновѹсмоновосмоновасмоновомь, смоновомъсмоновѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
смоновасмоновъ, смоновьсмоновомъ, смоновомьсмоновасмоновꙑсмоновѣхъ, смоновѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
смоновѣсмоновѹсмоновомасмоновасмоновꙑ, смоновѫсмоновѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
смоновѫ, смоновѹсмоновоѭ, смоновоѫ, смоновоѧ, смоновоюсмоновѣсмоновꙑсмоновъ, смоновьсмоновамъ, смоновамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
смоновꙑсмоновамсмоновахъ, смоновахьсмоновѣсмоновѹсмоновама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
смоновъ прил ЛИ 1. Симонов, който принадлежи на Симон прдѫ въ домъ смоновъ  аньдрѣовъ М Мк 1.29 З 2. Симонов, който е в някакви отношения със Симон тъшта же смонова лежаше огнемь жегома М Мк 1.30 З глааше же юдѫ смонова ꙇскарота. сь бо хотѣаше прѣдат  М Йо 6.71 З М З А Гр [τοῦ] Σίμωνος Вж. при смонъ Нвб