Исторически речник
стелꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
стелꙗ, стелѣстелѧ, стелестелстелѭ, стелѧ, стелюстелеѭ, стелеѫ, стелеѧ, стелеюстел
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
стелестелѧ, стелестельстелꙗмъ, стелꙗмь, стелѣмъ, стелѣмьстелꙗм, стелѣмстелꙗхъ, стелꙗхь, стелѣхъ, стелѣхь
NfOuNfGuNfDu
стелстелюстелꙗма, стелѣма
стелꙗ ж Покрив, най–горната част от постройка въ станї мѣста сꙑ. вь н҄емьже стелꙗ хлѣвнꙑ го ѹтврьждена стъ С 300.2 Изч С Гр στέγη Нвб стеля, стеле ’покрив ср покривало, постелка’ диал НТ НГер ЕтМл БТР ЕА ДА