Исторически речник
съгнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съгнтсъгнѭ, съгньѭ, съгнѫ, съгньѫ, съгнѧ, съгньѧ, съгню, съгньюсъгнш, съгньш, съгнешсъгнтъ, съгньтъ, съгнетъ, съгнть, съгньть, съгнеть, съгнт, съгньт, съгнетсъгнмъ, съгньмъ, съгнемъ, съгнм, съгньмь, съгнемь, съгньм, съгнем, съгнмо, съгньмо, съгнемосъгнте, съгньте, съгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съгнѭтъ, съгньѭтъ, съгнѫтъ, съгньѫтъ, съгнѧтъ, съгньѧтъ, съгнютъ, съгньютъ, съгнѭть, съгньѭть, съгнѫть, съгньѫть, съгнѧть, съгньѧть, съгнють, съгньють, съгнѭт, съгньѭт, съгнѫт, съгньѫт, съгнѧт, съгньѧт, съгнют, съгньютсъгнвѣ, съгньвѣ, съгневѣсъгнта, съгньта, съгнетасъгнте, съгньте, съгнете*съгн*съгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*съгнмъ*съгнте*съгнвѣ*съгнтасъгнхъ, съгнхь, съгнхсъгн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съгнсъгнхомъ, съгнхомь, съгнхом, съгнхмꙑсъгнстесъгншѧ, съгншѫ, съгнша, съгнше, съгнхѫсъгнховѣсъгнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съгнстесъгнꙗахъ, съгнаахъ, съгньꙗахъ, съгнꙗхъ, съгнахъ, съгньꙗхъ, съгнꙗахь, съгнаахь, съгньꙗахь, съгнꙗхь, съгнахь, съгньꙗхь, съгнꙗах, съгнаах, съгньꙗах, съгнꙗх, съгнах, съгньꙗх, съгньѧхъ, съгньѧхь, съгньѧхсъгнꙗаше, съгньꙗаше, съгнꙗше, съгньꙗше, съгньѧше, съгнааше, съгнашесъгнꙗаше, съгньꙗаше, съгнꙗше, съгньꙗше, съгньѧше, съгнааше, съгнашесъгнꙗахомъ, съгньꙗахомъ, съгнꙗхомъ, съгньꙗхомъ, съгнꙗахомь, съгньꙗахомь, съгнꙗхомь, съгньꙗхомь, съгнꙗахом, съгньꙗахом, съгнꙗхом, съгньꙗхом, съгньѧхомъ, съгньѧхомь, съгньѧхом, съгнаахомъ, съгнахомъ, съгнаахомь, съгнахомь, съгнаахом, съгнахомсъгнꙗашете, съгньꙗашете, съгнꙗшете, съгньꙗшете, съгнꙗасте, съгньꙗасте, съгнꙗсте, съгньꙗсте, съгньѧшете, съгньѧсте, съгнаашете, съгнашете, съгнаасте, съгнасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съгнꙗахѫ, съгньꙗахѫ, съгнꙗхѫ, съгньꙗхѫ, съгнꙗахѹ, съгньꙗахѹ, съгнꙗхѹ, съгньꙗхѹ, съгньѧхѹ, съгньѧхѫ, съгнаахѫ, съгнахѫ, съгнаахѹ, съгнахѹсъгнꙗаховѣ, съгньꙗаховѣ, съгнꙗховѣ, съгньꙗховѣ, съгньѧховѣ, съгнааховѣ, съгнаховѣсъгнꙗашета, съгньꙗашета, съгнꙗшета, съгньꙗшета, съгнꙗаста, съгньꙗаста, съгнꙗста, съгньꙗста, съгньѧшета, съгньѧста, съгнаашета, съгнашета, съгнааста, съгнастасъгнꙗашете, съгньꙗашете, съгнꙗшете, съгньꙗшете, съгнꙗасте, съгньꙗасте, съгнꙗсте, съгньꙗсте, съгньѧшете, съгньѧсте, съгнаашете, съгнашете, съгнаасте, съгнасте
съгнт -съгнѭ -съгнш св Изгния, разложа се аще клютъ сѧ. да бѫдетъ съгнло въпадъшее СЕ 20а 25—20b 1 За рана — гноясам, загния. вьсмръдѣшѩ сѩ ї съгнішѩ ранꙑ моѩ. отъ лца беꙁѹмѣ моего СП 37.6 Срв. СЕ76а 13 Изч СП СЕ Гр σήπομαι съгніт Нвб съгния, сгния [се], сгнивам диал ВА ЕтМл БТР ДА Срв [из]гния, [из]гнивам