Исторически речник
севастꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
севастꙗ, севастасевастѩ, севастѧ, севастѫ, севастесеваст, севастсевастѭ, севастѫ, севастѧ, севастюсевастеѭ, севастеѫ, севастеѧсеваст, севаст
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
севаст-----
NfOuNfGuNfDu
---
севастꙗ ж МИ Севастия, град в Понт, Мала Азия [дн. Сивас в Турция на р. КъзълИрмак] мѣсꙙца марта въ ҃ дьнь мѫен стꙑхъ мѫенкъ м҃. же въ севаст мѫен бꙑшꙙ С 68.23  пршедъ вь севаст ... повелѣ првест стꙑѧ С 72.19 стъ бо вь севастї еꙁеро мꙑ водѫ многѫ С 76.9—10 Изч С Гр Σεβάστεια