Исторически речник
съꙁьдател҄ь  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
съꙁьдател҄ьсъꙁьдател҄ꙗ, съꙁьдател҄ѣсъꙁьдател҄юсъꙁьдател҄ьсъꙁьдател҄ꙗ, съꙁьдател҄ѣсъꙁьдател҄емь, съꙁьдател҄емъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
съꙁьдател҄съꙁьдател҄юсъꙁьдател҄е, съꙁьдател҄съꙁьдател҄ь, съꙁьдател҄ъсъꙁьдател҄емъ, съꙁьдател҄емь, съꙁьдател҄ьмъ, съꙁьдател҄ьмьсъꙁьдател҄ѧ, съꙁьдател҄е
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
съꙁьдател҄, съꙁьдател҄ꙑсъꙁьдател҄хъ, съꙁьдател҄хьсъꙁьдател҄ꙗ, съꙁьдател҄ѣсъꙁьдател҄юсъꙁьдател҄ема
съꙁьдател҄ь -ꙗ м За Бога — създател, творец ар то мꙙ орш ... не ꙁнаѭ твоѧ беꙁаконнꙑѧ повѣд. не ꙿт мене беьствѹѧ съꙁъдателꙗ. не премьѭ ьст беьстꙗ матера. аште владꙑкѫ корш. мене раба како ѹвѣштаваш С 510.13 Изч С Гр πλάστης съꙁъдатель Нвб създател ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР Срв създавник остар РРОДД