Исторически речник
съвѣщават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвѣщаватсъвѣщаваѭ, съвѣщаваѫ, съвѣщаваѧ, съвѣщаваюсъвѣщаваш, съвѣщаваеш, съвѣщаваашсъвѣщаватъ, съвѣщаваетъ, съвѣщаваатъ, съвѣщавать, съвѣщаваеть, съвѣщаваать, съвѣщават, съвѣщавает, съвѣщаваатсъвѣщавамъ, съвѣщаваемъ, съвѣщаваамъ, съвѣщавамь, съвѣщаваемь, съвѣщаваамь, съвѣщавам, съвѣщаваем, съвѣщаваам, съвѣщавамо, съвѣщаваемо, съвѣщаваамосъвѣщавате, съвѣщаваете, съвѣщаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвѣщаваѭтъ, съвѣщаваѫтъ, съвѣщаваѧтъ, съвѣщаваютъ, съвѣщаваѭть, съвѣщаваѫть, съвѣщаваѧть, съвѣщавають, съвѣщаваѭт, съвѣщаваѫт, съвѣщаваѧт, съвѣщаваютсъвѣщававѣ, съвѣщаваевѣ, съвѣщаваавѣсъвѣщавата, съвѣщаваета, съвѣщаваатасъвѣщавате, съвѣщаваете, съвѣщаваатесъвѣщавасъвѣщава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвѣщавамъ, съвѣщавамь, съвѣщавамсъвѣщаватесъвѣщававѣсъвѣщаватасъвѣщавахъ, съвѣщавахь, съвѣщавахсъвѣщава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвѣщавасъвѣщавахомъ, съвѣщавахомь, съвѣщавахом, съвѣщавахмꙑсъвѣщавастесъвѣщавашѧ, съвѣщавашѫ, съвѣщаваша, съвѣщаваше, съвѣщавахѫсъвѣщаваховѣсъвѣщаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвѣщавастесъвѣщаваахъ, съвѣщавахъ, съвѣщаваахь, съвѣщавахь, съвѣщаваах, съвѣщавахсъвѣщавааше, съвѣщавашесъвѣщавааше, съвѣщавашесъвѣщаваахомъ, съвѣщавахомъ, съвѣщаваахомь, съвѣщавахомь, съвѣщаваахом, съвѣщавахомсъвѣщаваашете, съвѣщавашете, съвѣщаваасте, съвѣщавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвѣщаваахѫ, съвѣщавахѫ, съвѣщаваахѹ, съвѣщавахѹсъвѣщавааховѣ, съвѣщаваховѣсъвѣщаваашета, съвѣщавашета, съвѣщавааста, съвѣщавастасъвѣщаваашете, съвѣщавашете, съвѣщаваасте, съвѣщавасте
съвѣщават -съвѣщаваѭ -съвѣщаваш несв 1. Съветвам се, съвещавам се, обмислям л кꙑ цсръ дꙑ къ номѹ цсрю. сънт сѧ на брань. не сѣдъ л прѣжде. съвѣштаваатъ аште слънъ естъ. съ десѧтѭ тꙑсѫштъ сърѣст грѧдѫштааго. съ дъвѣма десѧтъма (тъ)тꙑсѫштама на нь М Лк 14.31 З 2. Съветвам някого, препоръчвам провъ рее съвѣштаваѭ т юноше пожрът. да не раꙁльнꙑмъ мѫкамъ прѣдамъ тꙙ С 253.22 3. Замислям нещо лошо, кроя козни бъ же еднъ прꙁраетъ. съвѧꙁаѩ вꙿсѧ ѹрцаѭщѧѩ своего обраꙁа.  съвѣщаваѭщѧѩ на нь СЕ 55а 7—8 Подтиквам към зли помисли, желания. ꙇл самъ ес вельꙁѣолъ. ꙇ невдмъ ... л глѹхо страшѧ. ꙇ прѣтекꙑ. л въ лѹцѣ съвѣщаваѩ СЕ 54а 10 Изч М З СЕ С Гр βουλεύομαι συμβουλεύω ἐπιβουλεύω съвѣштават Вж. при съвѣщават сѧ Нвб