Исторически речник
сътрѧст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътрѧстсътрѧсѫ, сътрѩсѫ, сътрѧсѹсътрѧсеш, сътрѩсешсътрѧсетъ, сътрѩсетъ, сътрѧсеть, сътрѩсеть, сътрѧсетсътрѧсемъ, сътрѩсемъ, сътрѧсемь, сътрѩсемь, сътрѧсем, сътрѧсемосътрѧсете, сътрѩсете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътрѧсѫтъ, сътрѩсѫтъ, сътрѧсѹтъ, сътрѧсѫть, сътрѩсѫть, сътрѧсѹть, сътрѧсѫт, сътрѧсѹтсътрѧсевѣ, сътрѩсевѣсътрѧсета, сътрѩсетасътрѧсете, сътрѩсетесътрѧс, сътрѩссътрѧс, сътрѩс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътрѧсѣмъ, сътрѩсѣмъ, сътрѧсѣмь, сътрѩсѣмь, сътрѧсѣмсътрѧсѣте, сътрѩсѣтесътрѧсѣвѣ, сътрѩсѣвѣсътрѧсѣта, сътрѩсѣтасътрѧсъ, сътрѩсъ, сътрѧсохъ, сътрѧсь, сътрѩсь, сътрѧсохь, сътрѧсохсътрѧсе, сътрѩсе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътрѧсе, сътрѩсесътрѧсомъ, сътрѩсомъ, сътрѧсохъ, сътрѧсомь, сътрѩсомь, сътрѧсохь, сътрѧсох, сътрѧсохмꙑсътрѧсте, сътрѩсте, сътрѧсостесътрѧсѧ, сътрѩсѧ, сътрѧсѫ, сътрѧсошѧ, сътрѧсошѫ, сътрѧсоша, сътрѧсоше, сътрѧсохѫсътрѧсовѣ, сътрѩсовѣ, сътрѧсоховѣсътрѧста, сътрѩста, сътрѧсоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сътрѧсте, сътрѩсте, сътрѧсостесътрѧсѣахъ, сътрѧсѣхъ, сътрѧсѣахь, сътрѧсѣхь, сътрѧсѣах, сътрѧсѣхсътрѧсѣаше, сътрѧсѣшесътрѧсѣаше, сътрѧсѣшесътрѧсѣахомъ, сътрѧсѣхомъ, сътрѧсѣахомь, сътрѧсѣхомь, сътрѧсѣахом, сътрѧсѣхомсътрѧсѣашете, сътрѧсѣшете, сътрѧсѣасте, сътрѧсѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сътрѧсѣахѫ, сътрѧсѣхѫ, сътрѧсѣахѹ, сътрѧсѣхѹсътрѧсѣаховѣ, сътрѧсѣховѣсътрѧсѣашета, сътрѧсѣшета, сътрѧсѣаста, сътрѧсѣстасътрѧсѣашете, сътрѧсѣшете, сътрѧсѣасте, сътрѧсѣсте
сътрѧст -сътрѧсѫ -сътрѧсеш св 1. Разтърся, раздрусам ꙇ сътрѧсъ і дхъ нестꙑ. ꙇ въꙁъпвъ гласомъ велемь ꙇꙁде ж него М Мк 1.26 З.Срв. Мк 9.20 М, З, А, СК;Лк 9.42 М З А  сътрѩсетъ гь пѹстънѫ (!) кад҇ск҇ѫ СП 28.8 сътрѩсе ꙁемлѭ і съмѩте ѭ СП 59.4 2. Прен. Унищожа, погубя ѣко сѣнъ егда ѹклонітъ сѩ. отъѩсъ сѩ.  сътрѩсъ сѩ ѣко проѕі СП 108.23 Изч М З А СК СП Гр σπαράσσω συσπαράσσω συσσείω ἐκτινάσσομαι сътрѩст Нвб сътреса остар ОА НТ ЕтМл стреса остар стряса диал Дюв НГер стърся БТР АР