Исторически речник
съгрѣват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съгрѣватсъгрѣваѭ, съгрѣваѫ, съгрѣваѧ, съгрѣваюсъгрѣваш, съгрѣваеш, съгрѣваашсъгрѣватъ, съгрѣваетъ, съгрѣваатъ, съгрѣвать, съгрѣваеть, съгрѣваать, съгрѣват, съгрѣвает, съгрѣваатсъгрѣвамъ, съгрѣваемъ, съгрѣваамъ, съгрѣвамь, съгрѣваемь, съгрѣваамь, съгрѣвам, съгрѣваем, съгрѣваам, съгрѣвамо, съгрѣваемо, съгрѣваамосъгрѣвате, съгрѣваете, съгрѣваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съгрѣваѭтъ, съгрѣваѫтъ, съгрѣваѧтъ, съгрѣваютъ, съгрѣваѭть, съгрѣваѫть, съгрѣваѧть, съгрѣвають, съгрѣваѭт, съгрѣваѫт, съгрѣваѧт, съгрѣваютсъгрѣвавѣ, съгрѣваевѣ, съгрѣваавѣсъгрѣвата, съгрѣваета, съгрѣваатасъгрѣвате, съгрѣваете, съгрѣваатесъгрѣвасъгрѣва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съгрѣвамъ, съгрѣвамь, съгрѣвамсъгрѣватесъгрѣвавѣсъгрѣватасъгрѣвахъ, съгрѣвахь, съгрѣвахсъгрѣва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съгрѣвасъгрѣвахомъ, съгрѣвахомь, съгрѣвахом, съгрѣвахмꙑсъгрѣвастесъгрѣвашѧ, съгрѣвашѫ, съгрѣваша, съгрѣваше, съгрѣвахѫсъгрѣваховѣсъгрѣваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съгрѣвастесъгрѣваахъ, съгрѣвахъ, съгрѣваахь, съгрѣвахь, съгрѣваах, съгрѣвахсъгрѣвааше, съгрѣвашесъгрѣвааше, съгрѣвашесъгрѣваахомъ, съгрѣвахомъ, съгрѣваахомь, съгрѣвахомь, съгрѣваахом, съгрѣвахомсъгрѣваашете, съгрѣвашете, съгрѣваасте, съгрѣвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съгрѣваахѫ, съгрѣвахѫ, съгрѣваахѹ, съгрѣвахѹсъгрѣвааховѣ, съгрѣваховѣсъгрѣваашета, съгрѣвашета, съгрѣвааста, съгрѣвастасъгрѣваашете, съгрѣвашете, съгрѣваасте, съгрѣвасте
съгрѣват -съгрѣваѭ -съгрѣваш несв Сгрявам, стоплям някого мьнѣ рее котꙑгꙑ постлаш гда нштѧѧ одѣваш. мене съгрѣваш. гда схъ горькꙑѧ стѹден  болѣꙁн ѹрѣшш С 341.20 Изч С Гр περιϑάλπω Нвб сгрявам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА