Исторически речник
семеновъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
семеновъ, семеновьсеменовасеменовѹсеменовъ, семеновьсеменовасеменовомь, семеновомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
семеновѣсеменовъсеменовсеменовъ, семеновьсеменовомъ, семеновомьсеменовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
семеновꙑсеменовѣхъ, семеновѣхьсеменовасеменовѹсеменовомасеменово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
семеновасеменовѹсеменовосеменовасеменовомь, семеновомъсеменовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
семеновасеменовъ, семеновьсеменовомъ, семеновомьсеменовасеменовꙑсеменовѣхъ, семеновѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
семеновѣсеменовѹсеменовомасеменовасеменовꙑ, семеновѫсеменовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
семеновѫ, семеновѹсеменовоѭ, семеновоѫ, семеновоѧ, семеновоюсеменовѣсеменовꙑсеменовъ, семеновьсеменовамъ, семеновамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
семеновꙑсеменовамсеменовахъ, семеновахьсеменовѣсеменовѹсеменовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
семеновъ прил притеж Семеинов [Семенев], който е в някакви отношения със Семен [Семеин] — един от прадедите на Христос, може би идентичен със Семаня от 1Пар 3.22 тъ бѣ с. ѣко трьм десѧтꙑ лѣт. нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇѡсфовъ ... маатовъ. мататевъ. семеіновъ З Лк 3.26 М Изч М З Гр τοῦ Σεμεΐν семеіновъ семеонов