Исторически речник
статръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
статръ, статрьстатрастатрѹ, статровстатръ, статрьстатрастатромь, статромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
статрѣстатрестатр, статровестатръ, статрь, статровъ, статровьстатромъ, статромь, статровомъ, статровомьстатрꙑ, статровꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
статрꙑ, статровꙑ, статръмстатрѣхъ, статрѣхь, статрохъ, статрохь, статровохъ, статровохьстатрастатрѹстатрома
статръ м Статир — сребърна или златна монета, равностойна на 4 драхми или съответно на 20 драхми въвръѕ ѫдцѫ. ꙇ ѭже меш прѣжде рꙑбѫ вьꙁьм  отвръꙁъ ѹста е. ꙇ обрѧштеш статръ М Мт 17.27 ЗI Изч М З А СК От гр στατήρ статірь