Исторически речник
соновъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
соновъ, соновьсоновасоновѹсоновъ, соновьсоновасоновомь, соновомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
соновѣсоновъсоновсоновъ, соновьсоновомъ, соновомьсоновꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
соновꙑсоновѣхъ, соновѣхьсоновасоновѹсоновомасоново
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
соновасоновѹсоновосоновасоновомь, соновомъсоновѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
соновасоновъ, соновьсоновомъ, соновомьсоновасоновꙑсоновѣхъ, соновѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
соновѣсоновѹсоновомасоновасоновꙑ, соновѫсоновѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
соновѫ, соновѹсоновоѭ, соновоѫ, соновоѧ, соновоюсоновѣсоновꙑсоновъ, соновьсоновамъ, соновамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
соновꙑсоновамсоновахъ, соновахьсоновѣсоновѹсоновама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
соновъ прил притеж МИ Сионов, който се отнася до Сион, сионски ꙇ се къде вь сіоновѣ градѣ. цсрѣ велкаго. вь немьже сътвор спсенье по срѣдѣ ꙁемлѧ К 13b 24 Срв. С450. 29 дъщ сонова ϑυγάτηρ τῆς Σιών Сионови дъщери — като образно название на жителите на Ерусалим или на юдейския народ ръцѣте дъщер соновѣ. се цсръ тво грѧдетъ тебѣ. кротокъ  вьсѣдъ на осьлѧ М Мт 21.5 ЗI А СК не бо сѧ дъщ сонова М Йо 12.15 З А СК въꙁвѣщѫ вьсѩ хвалꙑ твоѩ. въ вратѣхъ дъщер сіоновꙑ СП 9.15 Изч М З А СК СП К С Гр [τῆς] Σιών сіоновъ