Исторически речник
стрѹна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
стрѹнастрѹнꙑ, стрѹнѫстрѹнѣстрѹнѫ, стрѹнѹстрѹноѭ, стрѹноѫ, стрѹноѧ, стрѹноюстрѹнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
стрѹнострѹнꙑстрѹнъ, стрѹньстрѹнамъ, стрѹнамьстрѹнамстрѹнахъ, стрѹнахь
NfOuNfGuNfDu
стрѹнѣстрѹнѹстрѹнама
стрѹна -ꙑ ж Струна, натегната нишка, която издава звук при музикалните инструменти хвалте ꙇ въ стрѹнахъ ꙇ оръганѣ СП 150.4 Изч СП Гр χορδή Нвб струна ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР