Исторически речник
т та таверъ+ таверьѣдъскъ тавта+ таворьѣдьскъ таврьскъ+ таде+ тадѣ+ таже таибьно таиникъ+ таинство+ та табьна+ табьнкъ+ табьно+ талще+ тана+ тано+ танѣ танъ+ тат+ тат сѧ+ такань+ тако таковъ таковьсь такожде такоже такъ такъжде талантъ+ талантьнъ+ талас+ талтакѹмъ талѳа кѹмꙑ тамара+ тамо танеосъ+ таран҄ь+ тарас+ таръссьскъ+ тать+ татьба+ татьбна+ тафат таа тае таꙗт+ тварь+ тварꙗт+ тво твор҄ень+ творт+ творт# творт# творт сѧ+ творъI+ творъII+ творьць+ творьь тврьдо тврьдость+ тврьдѣ тврьдѣль+ тврьдъ+ тврьдь тебе теꙁвтѣннъ+ тектоновъ+ тектонъ+ текъла+ телца+ тельць+ теодора+ теодоровъ+ теодоръI+ теодоръII теодос+ теодот+ теодоть+ теодѹлъ+ теологъ+ теона+ теоннъ+ теопстꙗ+ теопстъ+ теофлъ+ тепень+ теплость+ терент+ тесат+ тет+ тетрархъ+ тетъка+ теень+ тещ+ т тверіꙗ твер+ тверꙗда+ тверꙗдьскъ+ тверъ тгрьскъ+ ткъ+ тлще+ тмеовъ+ тмоте+ тмотѣ+ тмѣно+ тмѣнь+ тна+ тнавъ+ тнь+ тньнъ+ тса+ ттъ+ ттьлъ+ тхо тхость+ тхота+ тхъ+ тшна+ тшт+ тщ тлѣщ+ тлѣщ сѧ+ тлъковань+ тлъкъ+ тлъпа+ тлъстъ+ тлъща+ тлькнѫт+ то тогда тогдажде тожде тождеменень+ тождементъ+ тождеплеменьнкъ+ тождерождень+ тоже тожде тократъ токъI+ токъII+ токъмо толасъ+ тол толко толкожде толкъ толкъжде толѣ толь тольма тольм тома+ томнъ+ томтел҄ьI+ томтел҄ьII+ томт+ томл҄ень+ топаньꙃь+ топло топлота+ топлѣ топлъ+ топрьво тоень+ толо+ тот+ трава травт+ траг҄ꙗнъ+ трак҄ꙗ+ трапеꙁа+ трапѣꙁа тратат+ трахонтьскъ+ траꙗнъ+ трецеѭ трепеꙁа трепетат+ трепетъ+ трепетьнъ+ треть третьцеѭ третьц треть тр трволъ+ трдесѧтъ+ трдьневьнъ+ трꙁна+ трменьнъ+ тркондъ трконъ тродъ+ трсавца трсъставьнъ+ трфонъ+ тршьд трѧстьнъ+ троіці тро тронѣ троца троьнъ+ троьскъ+ трокондъ+ тропар҄ь+ троскотъ+ трофмъ+ трофонъ трошт+ троꙗн҄+ трѹдт+ трѹдт сѧ+ трѹдъ+ трѹдьнкъ+ трѹдьнъ+ трѹждань+ трѹждат+ трѹждат сѧ+ трѹпъ+ трѹпь+ трѹхъ трѣба+ трѣбищьнъ+ трѣбще+ трѣбл҄ трѣбовань+ трѣбоват+ трѣбѣ трѣбьнкъ+ трѣбьнъ+ трѣва+ трѣвьнъ+ трѣꙁвень+ трѣꙁвт сѧ+ трѣꙁвъ+ трѣпѣꙁа трѣснъ+ трѣт+ тръгъ+ тръжще+ тръжьнкъ+ тръжьство+ тръторъ+ тръторьскъ+ тръхъть+ трьблаженъ+ трьвельствьнъ+ трьгѹбт+ трьꙃань+ трьꙃат+ трьꙁѫбьць+ трьновъ+ трьноплетенъ+ трьнѣнъ+ трьнъ+ трьнь+ трьпеꙁа трьпѣлвъ+ трьпѣльство+ трьпѣнь+ трьпѣт+ трьсвѧтъ+ трьстатъ+ трьсть+ трьсть+ трь+ трѧсавца+ трѧст+ трѧст сѧ+ трѫба+ трѫбт+ трѫбл҄ень+ трѫбьнъ+ трѫдовтъ+ трѫдъ+ трѫсъ+ трѫтъ+ тѹ тѹдора+ тѹждеплеменьнкъ тѹждь тѹжде тѹкъ+ тѹлъ+ тѹмьпанъ+ тѹн҄е тѹреѭ тѹръ+ тѹталъ+ тѹьнъ+ тѣ тѣко тѣлесьнъ+ тѣлоI+ тѣлоII тѣлоIII тѣлопьсань+ тѣмь тѣмьже тѣмѧ+ тѣсна тѣснъ+ тѣшт+ тѣщт+ тъ тъгда тъгдажде тъжде тъкань+ тъкатI+ тъкатII+ тъкнѫт+ тъкъма тъкъмо тъьнкъ+ тъьно тъьнъ+ тъьѭ тъщань+ тъщат сѧ+ тъщеглашень+ тъщеславь+ тъщета+ тъщетьнъ+ тъщвъ+ тъщвъ+ тъщь+ тъщьно тꙑ тꙑсѧщьнъ+ тꙑсѫщ+ тꙑсѫщьнкъ+ тьꙁьньнъ+ тьлтел҄ь+ тьлт+ тьло+ тьлѣньнъ+ тьлѣнь+ тьлѣт+ тьлꙗ+ тьмаI+ тьмаII+ тьмꙗнъ+ тьмꙗньнца+ тьмꙗньнъ+ тьмьнца+ тьмьньнкъ+ тьмьньнъ+ тьмьнъ+ тьнъкъ+ тьсть+ тьща+ тѧгость+ тѧгота+ тѧготьнъ+ тѧжа+ тѧжател҄ь+ тѧже тѧжесть+ тѧжько тѧжькосрьдъ+ тѧжькъ+ тѧжьцѣ тѧꙃат+ тѧтва+ тѫга+ тѫдѹ тѫдѣ тѫжен҄ь+ тѫжт+ тѫтьнъ+ тѫа+ тѫьнъ+ туматосьнь+ турꙗ туровъ+ турсъ+ туръ+ турьскъ+