Исторически речник
тверꙗда  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
тверꙗдатверꙗдꙑтверꙗдѣтверꙗдѫ, тверꙗдѹтверꙗдоѭ, тверꙗдоѫ, тверꙗдоѧ, тверꙗдоютверꙗдѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
тверꙗдо-----
NfOuNfGuNfDu
---
тверꙗда -ꙑ ж МИ Тивериада — град в Галилея, Палестина на брега на Галилейското [Тивериадското, Генисаретското] езеро. Основан от Ирод Антипа ок. 18 г. и посветен на имп. Тиберий [14—37 г.], дн. Teverya, Tabariéh  н прдѫ корабл отъ тверѣдꙑ. блꙁъ мѣста деже ѣсѧ хлѣбꙑ. хвалѫ въꙁдавъшю гю М Йо 6.23 Изч М З А Гр Τιβεριάς άδος тверіꙗ тверѣда