Исторически речник
теона  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
теонатеонꙑтеонѣтеонѫ-теоноѭ, теоноѧ, теоноѫ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
теонѣтеоно----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
теона -ꙑ м ЛИ Теон — военачалник на гръцки отряд, изпратен в Херсон Таврически от Константин Велики за защита на еп. Капитон. Пр. на 7 март посланъ бꙑ жт вънѫ въ херсоньстѣ градѣ. ѳеѡна пꙙт сътъ вонъ старѣшна. кѹпно съ стꙑмъ каптономъ пршъдꙑ тамо С 542.2—3 сътворвъше же съборъ вьс кѹпно отдошꙙ. отъ рг҄еѡна нарцамꙑ малꙑ тръгъ. до глагол҄емааго парѳенеѡна. же съ еппомъ  ѳеоноѭ жт С 542.10 Изч С ѳеона ѳеѡна