Исторически речник
тъщеславь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
тъщеслав, тъщеславьтъщеславꙗ, тъщеслава, тъщеславьꙗтъщеславю, тъщеславѹ, тъщеславьютъщеславмь, тъщеславьмь, тъщеславмъ, тъщеславьмъ, тъщеславмь, тъщеславмътъщеслав, тъщеславь, тъщеславтъщеславꙗ, тъщеслава, тъщеславьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
тъщеслав, тъщеславь, тъщеславетъщеславмъ, тъщеславьмъ, тъщеславмь, тъщеславьмь, тъщеславмъ, тъщеславмь, тъщеславомъ, тъщеславамътъщеслав, тъщеславь, тъщеслав, тъщеславмтъщеславхъ, тъщеславьхъ, тъщеславхь, тъщеславьхь, тъщеславхъ, тъщеславхьтъщеслав, тъщеславьтъщеславю, тъщеславѹ, тъщеславью
NnDu
тъщеславма, тъщеславьма, тъщеславма, тъщеславма
тъщеславь -ꙗ ср Тщеславие, суета гда годъ насъ ꙁоветъ. не бо нъ онъ стъ събьраню на съ. да ѹбо пѹстошъ не трош сѫштхъ на кръмьѧ  тъштеславьꙗ. многа бо т потрѣба тамо млость С 373.29—30 Изч С Калка от гр κενοδοξία тъштеславь Нвб тщеславие, щеславие остар ОА ЕтМл БТР АР