Исторически речник
трѣбл҄  
трѣбл҄ прил Необходим, нужен, потребен  ѹвъства. ꙗже сѫтъ на трѣбьш пѫт ѹеню. ꙁѣло лютѣ прокѹд С 339.30 Изч С Гр χρῆσις Нвб Срв [по]требен ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА