Исторически речник
тратат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
трататтращѫ, тращѹтращештращетъ, тращеть, тращеттращемъ, тращемь, тращем, тращемотращете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
тращѫтъ, тращѹтъ, тращѫть, тращѹть, тращѫт, тращѹттращевѣтращетатращететращтращ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
тращмъ, тращѣмъ, тращамъ, тращмь, тращѣмь, тращамь, тращм, тращѣм, тращамтращте, тращѣте, тращатетращвѣ, тращѣвѣ, тращавѣтращта, тращѣта, тращататратахъ, тратахь, тратахтрата
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
трататратахомъ, тратахомь, тратахом, тратахмꙑтратастетраташѧ, траташѫ, траташа, траташе, тратахѫтратаховѣтратаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
тратастетратаахъ, тратахъ, тратаахь, тратахь, тратаах, тратахтратааше, траташетратааше, траташетратаахомъ, тратахомъ, тратаахомь, тратахомь, тратаахом, тратахомтратаашете, траташете, тратаасте, тратасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
тратаахѫ, тратахѫ, тратаахѹ, тратахѹтратааховѣ, тратаховѣтратаашета, траташета, тратааста, тратастатратаашете, траташете, тратаасте, тратасте
тратат -тращѫ -тращеш несв Преследвам, гоня с слꙑшавъ аурлꙗнъ лце сво ꙁмѣнѣаше раꙁльнѣ отъ ꙗрост.  скрьжьтааше ꙁѫбꙑ на н҄ь. ꙗко левъ въ дрѧꙁдѣ траштꙙ ꙁвѣрь.  не постгъ С 12.8 Изч С Нвб Срв тратя, тратам ’преборвам, побеждавам’, ’тръшвам, повалям’ диал ДА