Исторически речник
тѹкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
тѹкъ, тѹкьтѹкатѹкѹ, тѹковтѹкъ, тѹкьтѹкатѹкомь, тѹкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
тѹцѣтѹетѹцтѹкъ, тѹкьтѹкомъ, тѹкомьтѹкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
тѹкꙑтѹцѣхъ, тѹцѣхьтѹкатѹкѹтѹкома
тѹкъ м 1. Тлъстина, мазнина їꙁідетъ ѣко с тѹка неправъда іхъ. прѣідѫтъ въ любьве сръдьцю СП 72.7 ї натрѹ ѩ отъ тѹка пъшеніьна. і отъ камені меда насꙑті ѩ СП 80.17 Образно. тѹкъ своі ꙁатворішѩ ѹста іхъ глашѩ гръдꙑнѫ СП 16.10 ѣко тѹка  масті сплъні сѩ дша моѣ. ї ѹстьнѣ радості въсхвалѩтъ тѩ ѹста моѣ СП 62.6 2. Прен. Тучност, плодородие благсіші вѣньць лѣтѹ благсісті (!) твоѩ. ї полѣ твоѣ насꙑтѩтъ сѩ тѹка СП 64.12 Срв.Е 21б 8 Изч Е СП Гр πιότης στέαρ Нвб тук ’мазнина, тлъстина’ диал ДА