Исторически речник
тхота  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
тхотатхотꙑ, тхотѫтхотѣтхотѫ, тхотѹтхотоѭ, тхотоѫ, тхотоѧ, тхотоютхотѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
тхототхотꙑтхотъ, тхотьтхотамъ, тхотамьтхотамтхотахъ, тхотахь
NfOuNfGuNfDu
тхотѣтхотѹтхотама
тхота -ꙑ ж Смирение, благост се вѣдѫште вьсь гнѣвъ положмъ. оштаѭште своѧ сьвѣст.  съ кротостѭ  тхотоѭ вьсеѭ. прстѫпамъ къ трапеꙁѣ хрстосовѣ С 424. 10 Изч С Гр ἐπιείκεια Нвб Срв тихота ОА ДА Тѝхота м ЛИ СтИл,РЛФИ