Исторически речник
трѫтъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
трѫтъ, трѫтьтрѫтатрѫтѹ, трѫтовтрѫтъ, трѫтьтрѫтатрѫтомь, трѫтомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
трѫтѣтрѫтетрѫт, трѫтоветрѫтъ, трѫть, трѫтовъ, трѫтовьтрѫтомъ, трѫтомь, трѫтовомъ, трѫтовомьтрѫтꙑ, трѫтовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
трѫтꙑ, трѫтовꙑ, трѫтъмтрѫтѣхъ, трѫтѣхь, трѫтохъ, трѫтохь, трѫтовохъ, трѫтовохьтрѫтатрѫтѹтрѫтома
трѫтъ м 1. Стража, гарнизон, войсково подразделение къде нꙑнѣ сѫтъ. въерашънѧѩ млъвꙑ ... бꙑваѭштеі на ха ... къде людье ꙇ шѧтаньѣ. ꙇ трѫтъ неправедьнꙑ К 12b 17 Срв.С 448.14 2. Редица от същества ѡ како прѣштень архереско. въꙁꙿмѫт апостольскꙑ трѫтꙑ С 471.23 Стесн.Боен ред. подражвъ борьцꙙ прѣдъплььнꙑѧ. ц въ прьвѣѣмь шттѣ падъшааго. аб напльн҄ѣатъ трѫтъ. да не ело хъ въꙁмѫттѣ сꙙ. падъшмъ С 93.29 а не нъ толко множьство. трѫтъ омъскꙑ. плъкъ непрѣборемꙑ. тъьнъ  на бранехъ непобѣдмꙑ С 82.30 ѡле трѫтъ непобѣдмъ С 96.28 Изч К С Гр κουστωδία φάλαγξ συνασπισμός Нвб Ø