Исторически речник
трѹждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
трѹждаттрѹждаѭ, трѹждаѫ, трѹждаѧ, трѹждаютрѹждаш, трѹждаеш, трѹждааштрѹждатъ, трѹждаетъ, трѹждаатъ, трѹждать, трѹждаеть, трѹждаать, трѹждат, трѹждает, трѹждааттрѹждамъ, трѹждаемъ, трѹждаамъ, трѹждамь, трѹждаемь, трѹждаамь, трѹждам, трѹждаем, трѹждаам, трѹждамо, трѹждаемо, трѹждаамотрѹждате, трѹждаете, трѹждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
трѹждаѭтъ, трѹждаѫтъ, трѹждаѧтъ, трѹждаютъ, трѹждаѭть, трѹждаѫть, трѹждаѧть, трѹждають, трѹждаѭт, трѹждаѫт, трѹждаѧт, трѹждаюттрѹждавѣ, трѹждаевѣ, трѹждаавѣтрѹждата, трѹждаета, трѹждаататрѹждате, трѹждаете, трѹждаатетрѹждатрѹжда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
трѹждамъ, трѹждамь, трѹждамтрѹждатетрѹждавѣтрѹждататрѹждахъ, трѹждахь, трѹждахтрѹжда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
трѹждатрѹждахомъ, трѹждахомь, трѹждахом, трѹждахмꙑтрѹждастетрѹждашѧ, трѹждашѫ, трѹждаша, трѹждаше, трѹждахѫтрѹждаховѣтрѹждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
трѹждастетрѹждаахъ, трѹждахъ, трѹждаахь, трѹждахь, трѹждаах, трѹждахтрѹждааше, трѹждашетрѹждааше, трѹждашетрѹждаахомъ, трѹждахомъ, трѹждаахомь, трѹждахомь, трѹждаахом, трѹждахомтрѹждаашете, трѹждашете, трѹждаасте, трѹждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
трѹждаахѫ, трѹждахѫ, трѹждаахѹ, трѹждахѹтрѹждааховѣ, трѹждаховѣтрѹждаашета, трѹждашета, трѹждааста, трѹждастатрѹждаашете, трѹждашете, трѹждаасте, трѹждасте
трѹждат -трѹждаѭ -трѹждаш несв Мъча, притеснявам, затруднявам раꙁѹмѣвъ же с рее мъ ьто трѹждаате женѫ. дѣло бо добро сътвор вь мьнѣ М Мт 26.10 З, СК.Срв. Мк 14.6 М З Изч М З СК Гр κόπους παρέχω Нвб Срв [за]трудня, [за]труднявам ОА ВА НГер ЕтМл БТР