Исторически речник
топло  
топло нареч Топло, горещо  сѫштѹ асѹ третюмѹ ношт. слъньце о н҄хъ въсꙗ топло ꙗко въ жѧтвѫ С 77.30 Изч С Гр ϑερμός Вж. при топлѣ Нвб