Исторически речник
тѧтва  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
тѧтватѧтвꙑ, тѧтвѫтѧтвѣтѧтвѫ, тѧтвѹтѧтвоѭ, тѧтвоѫ, тѧтвоѧ, тѧтвоютѧтвѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
тѧтвотѧтвꙑтѧтвъ, тѧтвьтѧтвамъ, тѧтвамьтѧтвамтѧтвахъ, тѧтвахь
NfOuNfGuNfDu
тѧтвѣтѧтвѹтѧтвама
тѧтва -ꙑ ж Тетива, част от лък  копьмъ пронъꙁъшѹѹмѹ бжꙗ ребра ... тѹ съкрѹш дръжавѫ лѫкомъ го. гда кръстъ ꙗко лѫкъ бжꙗма рѫкама. ѫꙁам ꙗко тꙙтвоѭ налꙙе С 462.25 Изч С Гр νευρά тꙙтва Нвб тетива ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА тeтиво ср НТ