Исторически речник
тектоновъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
тектоновъ, тектоновьтектоноватектоновѹтектоновъ, тектоновьтектоноватектоновомь, тектоновомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
тектоновѣтектоновътектоновтектоновъ, тектоновьтектоновомъ, тектоновомьтектоновꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
тектоновꙑтектоновѣхъ, тектоновѣхьтектоноватектоновѹтектоновоматектоново
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
тектоноватектоновѹтектоновотектоноватектоновомь, тектоновомътектоновѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
тектоноватектоновъ, тектоновьтектоновомъ, тектоновомьтектоноватектоновꙑтектоновѣхъ, тектоновѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
тектоновѣтектоновѹтектоновоматектоноватектоновꙑ, тектоновѫтектоновѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
тектоновѫ, тектоновѹтектоновоѭ, тектоновоѫ, тектоновоѧ, тектоновоютектоновѣтектоновꙑтектоновъ, тектоновьтектоновамъ, тектоновамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
тектоновꙑтектоновамтектоновахъ, тектоновахьтектоновѣтектоновѹтектоновама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
тектоновъ прил притеж Който е в някакви отношения с дърводелеца не сь л естъ тектоновъ снъ. не мат л его нарцаетъ сѧ марѣ. ꙇ братрьѣ его ѣковъ  осфъ. ꙇ смонъ юда М Мт 13.55 З Изч М З От гр τοῦ τέκτονος Вж. при тектонъ Нвб