Исторически речник
томнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
томнъ, томньтомнатомнѹтомнъ, томньтомнатомномь, томномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
томнѣтомнътомнтомнъ, томньтомномъ, томномьтомнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
томнꙑтомнѣхъ, томнѣхьтомнатомнѹтомноматомно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
томнатомнѹтомнотомнатомномь, томномътомнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
томнатомнъ, томньтомномъ, томномьтомнатомнꙑтомнѣхъ, томнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
томнѣтомнѹтомноматомнатомнꙑ, томнѫтомнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
томнѫ, томнѹтомноѭ, томноѫ, томноѧ, томноютомнѣтомнꙑтомнъ, томньтомнамъ, томнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
томнꙑтомнамтомнахъ, томнахьтомнѣтомнѹтомнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
томнъ прил притеж ЛИ Томин, който се отнася до Тома — един от 12–те апостоли днъ арус. лштъ сꙙ слова. тъ днъ отъпадатъ отъ жрѣбꙗ. не сповѣдаатъ съ ѳомѫ г ха ... не съложтъ сꙙ съ ѳомѫ. не вьслѣдѹтъ правьдьнааго. а ьтꙑ мѹ дьн  праꙁдьнꙋѧ сь обьштмь вьсел҄ен прлагаѧ сꙙ. къ дрѹгомъ ѳомномъ. нъ не ѹкрадетъ ꙁълоба добродѣаньꙗ С 509.26  насъ съ собоѭ вьꙁведъшаго. о ѹпван жꙁн вѣьнꙑѧ. ꙗвѣ же въ еуагг҄ельскꙑхъ проповѣдавъша гласѣхъ. блажен бо рее не вдѣвꙿш  вѣровавше. ѳомно невѣрьств цѣлꙗѧ. доблꙗшмъ ѹпвань вѣнꙑѧ жꙁн остав С 533.15 Изч С Гр τοῦ Θωμᾶ ѳомнъ Нвб томин ВА Томин ФИ СтИл,РЛФИ