Исторически речник
тѧжесть  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
тѧжестьтѧжесттѧжесттѧжестьтѧжестьѭ, тѧжестѭ, тѧжестѫ, тѧжестѧ, тѧжестью, тѧжестютѧжест
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
тѧжесттѧжесттѧжесть, тѧжест, тѧжестетѧжестьмъ, тѧжестемъ, тѧжестьмь, тѧжестемьтѧжестьм, тѧжестъм, тѧжестмтѧжестьхъ, тѧжестьхь, тѧжестехъ, тѧжестехь
NfOuNfGuNfDu
тѧжесттѧжестью, тѧжестю, тѧжестѹтѧжестьма, тѧжестъма, тѧжестма
тѧжесть - ж Тежест, бреме, мъка [прен.] ꙗкоже нѣкъгда нѣкто саак҄ менемь. тꙙжестѭ пльтолюбвааго бѣса велм съдръжмъ.  въ отъаан бꙑвъ къ велкѹѹмѹ семѹ отьцѹ пртее С 276.10 Бремето на отговорността. глагола мъ платъ помѣте вꙑ .  по ꙁаконѹ вашемѹ сѫдте. доброраꙁѹмвъ сѫд отълож тꙙжесть на ждовъскꙑ главꙑ. вꙑ помѣте ꙁьл обьштьнка С 433.7 Изч С Гр βάρος тꙙжесть Нвб тежест, тяжест ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР