Исторически речник
тетрархъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
тетрархъ, тетрархьтетрархатетрархѹтетрархъ, тетрархьтетрархатетрархомь, тетрархомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
тетрарсѣтетраршететрарстетрархъ, тетрархьтетрархомъ, тетрархомьтетрархꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
тетрархꙑтетрарсѣхъ, тетрарсѣхьтетрархатетрархѹтетрархома
тетрархъ м Тетрарх, четвъртвластник — управител на една четвърт от дадена област; малък зависим владетел въ врѣмѧ оно ѹслꙑшавъ родъ тетрархъ слѹхъ свъ. ꙇ рее отрокомъ свомъ М Мт 14.1 З Изч М З От гр τετράρχης тетраархъ Нвб Ø