Исторически речник
тръторъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
тръторъ, тръторьтръторатръторѹ, тръторовтръторъ, тръторьтръторатръторомь, тръторомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
тръторѣтръторетрътор, трътороветръторъ, тръторь, тръторовъ, тръторовьтръторомъ, тръторомь, тръторовомъ, тръторовомьтръторꙑ, тръторовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
тръторꙑ, тръторовꙑ, тръторъмтръторѣхъ, тръторѣхь, тръторохъ, тръторохь, тръторовохъ, тръторовохьтръторатръторѹтръторома
тръторъ м Ад, пъкъл, подземен свят не ѹта сѧ въ рабѣ бжь семь. бо жеꙁлъ желѣꙁнъ ...  тръторъ. ꙇ ꙁѫбꙑ скръжътане. прѣщене ослѹшанѣ. ждетъ тебе СЕ 54b 24 ѣже сѫтъ на нбсехъ. ꙇ ѣже сѫтъ на ꙁем. ꙇ ѣже въ водѣ. ꙇ трътърѣхъ СЕ 55b 19 Изч СЕ От гр Τάρταρος трътъръ Нвб Срв тартар ВА тартор АК НТ НГер БТР АР