Исторически речник
тлъковань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
тлъкован, тлъкованьтлъкованꙗ, тлъкована, тлъкованьꙗтлъкованю, тлъкованѹ, тлъкованьютлъкованмь, тлъкованьмь, тлъкованмъ, тлъкованьмъ, тлъкованмь, тлъкованмътлъкован, тлъковань, тлъковантлъкованꙗ, тлъкована, тлъкованьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
тлъкован, тлъковань, тлъкованетлъкованмъ, тлъкованьмъ, тлъкованмь, тлъкованьмь, тлъкованмъ, тлъкованмь, тлъкованомъ, тлъкованамътлъкован, тлъковань, тлъкован, тлъкованмтлъкованхъ, тлъкованьхъ, тлъкованхь, тлъкованьхь, тлъкованхъ, тлъкованхьтлъкован, тлъкованьтлъкованю, тлъкованѹ, тлъкованью
NnDu
тлъкованма, тлъкованьма, тлъкованма, тлъкованма
тлъковань -ꙗ ср Тълкувание, изяснение того жде їѡанна ꙁлатѹстааго слово. отъ тлъкованꙗ еуагг҄елѧ. ꙗже отъ матꙿѳеѧ о десѧт дѣвцъ С 368. 22 Изч С Гр ἑρμηνεία тлъкован Нвб тлъкование, тлъкувание остар ВА НГер тълкование ОА ЕтМл БТР АР ЕА