Исторически речник
трѣбьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
трѣбьнъ, трѣбьньтрѣбьнатрѣбьнѹтрѣбьнъ, трѣбьньтрѣбьнатрѣбьномь, трѣбьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
трѣбьнѣтрѣбьне, трѣбьнꙑтрѣбьнтрѣбьнъ, трѣбьньтрѣбьномъ, трѣбьномьтрѣбьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
трѣбьнꙑтрѣбьнѣхъ, трѣбьнѣхьтрѣбьнатрѣбьнѹтрѣбьноматрѣбьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
трѣбьнатрѣбьнѹтрѣбьнотрѣбьнатрѣбьномь, трѣбьномътрѣбьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
трѣбьнатрѣбьнъ, трѣбьньтрѣбьномъ, трѣбьномьтрѣбьнатрѣбьнꙑтрѣбьнѣхъ, трѣбьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
трѣбьнѣтрѣбьнѹтрѣбьноматрѣбьнатрѣбьнꙑ, трѣбьнѫтрѣбьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
трѣбьнѫ, трѣбьнѹтрѣбьноѭ, трѣбьноѫ, трѣбьноѧ, трѣбьноютрѣбьнѣтрѣбьнꙑтрѣбьнъ, трѣбьньтрѣбьнамъ, трѣбьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
трѣбьнꙑтрѣбьнамтрѣбьнахъ, трѣбьнахьтрѣбьнѣтрѣбьнѹтрѣбьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
трѣбьнꙑ, трѣбьнꙑ, трѣбьнотрѣбьнаго, трѣбьнаего, трѣбьнааго, трѣбьнаго, трѣбьного, трѣбьнога, трѣбьнготрѣбьнѹмѹ, трѣбьнѹемѹ, трѣбьнѹѹмѹ, трѣбьнѹмѹ, трѣбьноомѹ, трѣбьномѹ, трѣбьноѹмѹ, трѣбьнмѹтрѣбьнꙑ, трѣбьнꙑ, трѣбьнотрѣбьнаго, трѣбьнаего, трѣбьнааго, трѣбьнаго, трѣбьного, трѣбьнога, трѣбьнготрѣбьнꙑмь, трѣбьнꙑмь, трѣбьнꙑмъ, трѣбьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
трѣбьнѣмь, трѣбьнѣемь, трѣбьнѣѣмь, трѣбьнѣамь, трѣбьнѣмь, трѣбьнѣмъ, трѣбьнѣемъ, трѣбьнѣѣмъ, трѣбьнѣамъ, трѣбьнѣмъ, трѣбьномь, трѣбьномътрѣбьнꙑ, трѣбьнꙑ, трѣбьнотрѣбьнтрѣбьнꙑхъ, трѣбьнꙑхъ, трѣбьнꙑхь, трѣбьнꙑхь, трѣбьнѣхъ, трѣбьнѣхьтрѣбьнꙑмъ, трѣбьнꙑмъ, трѣбьнꙑмь, трѣбьнꙑмь, трѣбьнѣмъ, трѣбьнѣмьтрѣбьнꙑѧ, трѣбьнꙑꙗ, трѣбьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
трѣбьнꙑм, трѣбьнꙑмтрѣбьнꙑхъ, трѣбьнꙑхъ, трѣбьнꙑхь, трѣбьнꙑхьтрѣбьнаꙗ, трѣбьнаа, трѣбьнаѣтрѣбьнѹю, трѣбьноютрѣбьнꙑма, трѣбьнꙑматрѣбьно, трѣбьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
трѣбьнаго, трѣбьнаего, трѣбьнааго, трѣбьнаго, трѣбьного, трѣбьнога, трѣбьнготрѣбьнѹмѹ, трѣбьнѹемѹ, трѣбьнѹѹмѹ, трѣбьнѹмѹ, трѣбьноомѹ, трѣбьномѹ, трѣбьноѹмѹ, трѣбьнмѹтрѣбьно, трѣбьноетрѣбьнаго, трѣбьннаего, трѣбьнааго, трѣбьнаго, трѣбьного, трѣбьнога, трѣбьнготрѣбьнꙑмь, трѣбьнꙑмь, трѣбьнꙑмъ, трѣбьнꙑмътрѣбьнѣмь, трѣбьнѣемь, трѣбьнѣѣмь, трѣбьнѣамь, трѣбьнѣмь, трѣбьнѣмъ, трѣбьнѣемъ, трѣбьнѣѣмъ, трѣбьнѣамъ, трѣбьнѣмъ, трѣбьномь, трѣбьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
трѣбьно, трѣбьноетрѣбьнаꙗ, трѣбьнаа, трѣбьнаѣ, трѣбьнаѧтрѣбьнꙑхъ, трѣбьнꙑхъ, трѣбьнꙑхь, трѣбьнꙑхь, трѣбьнѣхъ, трѣбьнѣхьтрѣбьнꙑмъ, трѣбьнꙑмъ, трѣбьнꙑмь, трѣбьнꙑмь, трѣбьнѣмъ, трѣбьнѣмьтрѣбьнаꙗ, трѣбьнаа, трѣбьнаѣ, трѣбьнаѧтрѣбьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
трѣбьнꙑхъ, трѣбьнꙑхъ, трѣбьнꙑхь, трѣбьнꙑхьтрѣбьнѣтрѣбьнѹю, трѣбьноютрѣбьнꙑма, трѣбьнꙑматрѣбьнаꙗ, трѣбьнаа, трѣбьнаѣ, трѣбьнаѧтрѣбьнꙑѧ, трѣбьнꙑꙗ, трѣбьнѫѭ, трѣбьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
трѣбьнѣ, трѣбьнотрѣбьнѫѭ, трѣбьнѹю, трѣбьноѭ, трѣбьноютрѣбьнѫѭ, трѣбьноѫ, трѣбьноѧ, трѣбьноютрѣбьнѣтрѣбьнꙑѧ, трѣбьнꙑꙗ, трѣбьнꙑетрѣбьнꙑхъ, трѣбьнꙑхъ, трѣбьнѣхъ, трѣбьнꙑхь, трѣбьнꙑхь, трѣбьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
трѣбьнꙑмъ, трѣбьнꙑмъ, трѣбьнѣмъ, трѣбьнꙑмь, трѣбьнꙑмь, трѣбьнѣмьтрѣбьнꙑѧ, трѣбьнꙑꙗ, трѣбьнꙑетрѣбьнꙑм, трѣбьнꙑмтрѣбьнꙑхъ, трѣбьнꙑхъ, трѣбьнꙑхь, трѣбьнꙑхьтрѣбьнѣтрѣбьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
трѣбьнꙑма, трѣбьнꙑматрѣбьнѣ, трѣбьнѣштрѣбьнѣшатрѣбьнѣшѹ, трѣбьнѣшютрѣбьнѣтрѣбьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
трѣбьнѣшемь, трѣбьнѣшемътрѣбьнѣштрѣбьнѣтрѣбьнѣше, трѣбьнѣштрѣбьнѣшь, трѣбьнѣшътрѣбьнѣшемъ, трѣбьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
трѣбьнѣшѧтрѣбьнѣштрѣбьнѣшхъ, трѣбьнѣшхьтрѣбьнѣшатрѣбьнѣшѹ, трѣбьнѣшютрѣбьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
трѣбьнѣе, трѣбьнѣ, трѣбьнѣшетрѣбьнѣшатрѣбьнѣшѹ, трѣбьнѣшютрѣбьнѣе, трѣбьнѣ, трѣбьнѣшетрѣбьнѣшатрѣбьнѣшемь, трѣбьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
трѣбьнѣштрѣбьнѣе, трѣбьнѣтрѣбьнѣша, трѣбьнѣштрѣбьнѣшь, трѣбьнѣшътрѣбьнѣшемъ, трѣбьнѣшемьтрѣбьнѣша, трѣбьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
трѣбьнѣштрѣбьнѣшхъ, трѣбьнѣшхьтрѣбьнѣштрѣбьнѣшѹ, трѣбьнѣшютрѣбьнѣшематрѣбьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
трѣбьнѣшѧ, трѣбьнѣшѫ, трѣбьнѣшетрѣбьнѣштрѣбьнѣшѫ, трѣбьнѣшѧ, трѣбьнѣшѹтрѣбьнѣшеѭ, трѣбьнѣшеѫ, трѣбьнѣшеѧ, трѣбьнѣшеютрѣбьнѣштрѣбьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
трѣбьнѣшѧ, трѣбьнѣшѫ, трѣбьнѣшетрѣбьнѣшь, трѣбьнѣшътрѣбьнѣшамъ, трѣбьнѣшамьтрѣбьнѣшѧ, трѣбьнѣше, трѣбьнѣшѫтрѣбьнѣшамтрѣбьнѣшахъ, трѣбьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
трѣбьнѣштрѣбьнѣшѹ, трѣбьнѣшютрѣбьнѣшаматрѣбьнѣ, трѣбьнѣштрѣбьнѣшаго, трѣбьнѣшаего, трѣбьнѣшааго, трѣбьнѣшаготрѣбьнѣшѹмѹ, трѣбьнѣшѹемѹ, трѣбьнѣшѹѹмѹ, трѣбьнѣшѹмѹ, трѣбьнѣшюмѹ, трѣбьнѣшюемѹ, трѣбьнѣшюѹмѹ, трѣбьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
трѣбьнѣтрѣбьнѣшаго, трѣбьнѣшаего, трѣбьнѣшааго, трѣбьнѣшаготрѣбьнѣшмь, трѣбьнѣшмь, трѣбьнѣшмъ, трѣбьнѣшмътрѣбьнѣшмь, трѣбьнѣшмь, трѣбьнѣшмъ, трѣбьнѣшмътрѣбьнѣтрѣбьнѣше, трѣбьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
трѣбьнѣшхъ, трѣбьнѣшхъ, трѣбьнѣшхь, трѣбьнѣшхьтрѣбьнѣшмъ, трѣбьнѣшмъ, трѣбьнѣшмьтрѣбьнѣшѧѧ, трѣбьнѣшее, трѣбьнѣшѫѫтрѣбьнѣшм, трѣбьнѣшмтрѣбьнѣшхъ, трѣбьнѣшхъ, трѣбьнѣшхьтрѣбьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
трѣбьнѣшѹю, трѣбьнѣшюютрѣбьнѣшма, трѣбьнѣшматрѣбьнѣе, трѣбьнѣ, трѣбьнѣшее, трѣбьнѣшетрѣбьнѣшаго, трѣбьнѣшаего, трѣбьнѣшааго, трѣбьнѣшаготрѣбьнѣшѹмѹ, трѣбьнѣшѹемѹ, трѣбьнѣшѹѹмѹ, трѣбьнѣшѹмѹ, трѣбьнѣшюмѹ, трѣбьнѣшюемѹ, трѣбьнѣшюѹмѹ, трѣбьнѣшюмѹтрѣбьнѣе, трѣбьнѣ, трѣбьнѣшее, трѣбьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
трѣбьнѣшаго, трѣбьнѣшаего, трѣбьнѣшааго, трѣбьнѣшаготрѣбьнѣшмь, трѣбьнѣшмь, трѣбьнѣшмъ, трѣбьнѣшмътрѣбьнѣшмь, трѣбьнѣшмь, трѣбьнѣшмъ, трѣбьнѣшмътрѣбьнѣе, трѣбьнѣ, трѣбьнѣшее, трѣбьнѣшетрѣбьнѣшаꙗ, трѣбьнѣшаѣ, трѣбьнѣшаѧтрѣбьнѣшхъ, трѣбьнѣшхъ, трѣбьнѣшхь, трѣбьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
трѣбьнѣшмъ, трѣбьнѣшмъ, трѣбьнѣшмьтрѣбьнѣшаꙗ, трѣбьнѣшаѣ, трѣбьнѣшаѧтрѣбьнѣшм, трѣбьнѣшмтрѣбьнѣшхъ, трѣбьнѣшхъ, трѣбьнѣшхьтрѣбьнѣштрѣбьнѣшѹю, трѣбьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
трѣбьнѣшма, трѣбьнѣшматрѣбьнѣшꙗ, трѣбьнѣшѣ, трѣбьнѣшаꙗтрѣбьнѣшѧѧ, трѣбьнѣшѧѩ, трѣбьнѣшѫѫ, трѣбьнѣшаѧ, трѣбьнѣшее, трѣбьнѣшеѥтрѣбьнѣштрѣбьнѣшѫѫ, трѣбьнѣшѫѭ, трѣбьнѣшѧѧ, трѣбьнѣшѧѩ, трѣбьнѣшюютрѣбьнѣшѫѫ, трѣбьнѣшѫѭ, трѣбьнѣшѧѧ, трѣбьнѣшѧѩ, трѣбьнѣшюю, трѣбьнѣшеѭ, трѣбьнѣшеѫ, трѣбьнѣшеѧ, трѣбьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
трѣбьнѣштрѣбьнѣшꙗ, трѣбьнѣшѣтрѣбьнѣшѧѧ, трѣбьнѣшѧѩ, трѣбьнѣшѫѫ, трѣбьнѣшаѧ, трѣбьнѣшее, трѣбьнѣшеѥтрѣбьнѣшхъ, трѣбьнѣшхъ, трѣбьнѣшхь, трѣбьнѣшхьтрѣбьнѣшмъ, трѣбьнѣшмъ, трѣбьнѣшмь, трѣбьнѣшмьтрѣбьнѣшѧѧ, трѣбьнѣшѧѩ, трѣбьнѣшѫѫ, трѣбьнѣшаѧ, трѣбьнѣшее, трѣбьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
трѣбьнѣшм, трѣбьнѣшмтрѣбьнѣшхъ, трѣбьнѣшхъ, трѣбьнѣшхь, трѣбьнѣшхьтрѣбьнѣштрѣбьнѣшѹю, трѣбьнѣшюютрѣбьнѣшма, трѣбьнѣшма
трѣбьнъ -ꙑ прил Жертвен, принесен като жертва или възношение аще кꙿто ѹдавленнѫ. л кръвь скотѭ. не вѣдꙑ ѣко ѹмръло естъ. ꙇл трѣбъно ꙿто беꙁ бѣдꙑ ѣстъ. ҃б҃і недѣл да посттꙿ сѧ СЕ 104b 21 ꙁа мирь весь ⸱ самь сѧ на ꙁаколениє̇ трѣбноє̇ Златоуст 211б въꙁва же гь мѡѷсеа҆ на го́рѹ. гла к немѹ ꙁакон҆ное҆, ѡ҆ требныⷯ правдаⷯ ХрГС 414a22-23 тожⷣе в мало врѣмѧ мъ жрътвѫ створшеⷨ. раскоповаеⷮ граⷣ  скрꙋшаеⷮ всѧ ⷯ съсꙋды требныа паеⷤ беꙁѫмныа Пс. Кес. 220/218 СЕ Златоуст ХрГС Пс. Кес. трѣбънъ Нвб Срв трѣбен НГер гр τῆς θυσίας